Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn July 18, 2018 02:37:22 July 18, 2018 02:37:22 <![CDATA[ Xử lý trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội ]]>
BLHS năm 2015 có những quy định sửa đổi, bổ sung về vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/xu-ly-trach-nhiem-hinh-su-nguoi-chua-thanh-nien-pham-toi-261106.html July 17, 2018 15:55:45
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Bình Định: Phấn đấu vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2018 ]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù số lượng án tăng so với cùng kỳ năm 2017, các vụ tranh chấp cũng ngày càng phức tạp, song chất lượng giải quyết, xét xử các loại án của TAND hai cấp tỉnh Bình Định không ngừng được nâng cao. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-binh-dinh-phan-dau-vuot-cac-chi-tieu-thi-dua-nam-2018-261014.html July 17, 2018 06:10:44
<![CDATA[ TAND tỉnh Bến Tre: Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ]]>
Thực hiện chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, ngày 13/7, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-ben-tre-to-chuc-hoi-thao-nang-cao-chat-luong-tranh-tung-tai-phien-toa-260790.html July 14, 2018 16:19:01
<![CDATA[ Hoàn thiện hệ thống pháp luật để phòng chống tội phạm rửa tiền ]]>
“Cần một lực lượng thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin cũng như hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh chống loại tội phạm này một cách hiệu quả”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/hoan-thien-he-thong-phap-luat-de-phong-chong-toi-pham-rua-tien-260486.html July 14, 2018 09:24:11
<![CDATA[ TAND tỉnh An Giang và NHNN chi nhánh An Giang tổ chức hội nghị chuyên đề xử lý nợ xấu ]]>
Ngày 13/7, TAND tỉnh An Giang và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-an-giang-va-nhnn-chi-nhanh-an-giang-to-chuc-hoi-nghi-chuyen-de-xu-ly-no-xau-260706.html July 13, 2018 16:58:15
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Hải Dương: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 ]]>
Trong những năm vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Hải Dương luôn triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-hai-duong-quyet-tam-hoan-thanh-nhiem-vu-nam-2018-260280.html July 13, 2018 08:50:49
<![CDATA[ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Bổ sung quy định về người tham gia tố tụng ]]>
Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã bổ sung, quy định mới về người tham gia tố tụng nhằm đề cao quyền con người, quyền công dân trong suốt quá trình tố tụng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-bo-sung-quy-dinh-ve-nguoi-tham-gia-to-tung-260484.html July 12, 2018 06:22:46
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính tư pháp ]]>
Trong những năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-vinh-long-tang-cuong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tu-phap-260488.html July 11, 2018 21:01:06
<![CDATA[ Tập huấn tăng cường năng lực xét xử liên quan đến động vật hoang dã ]]>
Hội nghị đã đề cập cụ thể Điều 234 “Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” và Điều 244 “Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” của BLHS 2015. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tap-huan-tang-cuong-nang-luc-xet-xu-lien-quan-den-dong-vat-hoang-da-260476.html July 11, 2018 20:31:20
<![CDATA[ Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt ]]>
Quá trình áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/huy-bo-viec-ap-dung-bien-phap-dieu-tra-to-tung-dac-biet-260278.html July 10, 2018 10:31:20