Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn September 19, 2017 18:49:54 September 19, 2017 18:49:54 <![CDATA[ BLDS 2015 bãi bỏ quy định về di chúc chung vợ chồng: Giải quyết thế nào cho phù hợp? ]]>
Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 đã bãi bỏ quy định về di chúc chung vợ chồng, vậy, di chúc chung vợ chồng được lập sau thời điểm BLDS 2015 có hiệu lực thì có được pháp luật ghi nhận hay không là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/blds-2015-bai-bo-quy-dinh-ve-di-chuc-chung-vo-chong-giai-quyet-the-nao-cho-phu-hop-226452.html September 19, 2017 14:18:42
<![CDATA[ Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 ]]>
Sáng 14/9, Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/chi-bo-vu-thi-dua-khen-thuong-tandtc-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2017-2020-226030.html September 15, 2017 16:26:38
<![CDATA[ Đại hội Chi bộ Tòa Dân sự - Tòa Kinh tế TAND cấp cao tại TP HCM ]]>
Chiều 14/9, Chi bộ Tòa Dân sự - Tòa Kinh tế TAND cấp cao tại TP HCM tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/dai-hoi-chi-bo-toa-dan-su-toa-kinh-te-tand-cap-cao-tai-tp-hcm-225896.html September 14, 2017 19:11:25
<![CDATA[ TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức giao lưu Văn nghệ và Thể thao kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống TAND ]]>
Ngày 13/9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết trao giải Văn nghệ và Thể thao chào mừng 72 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945 – 13/9/2017). ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-cap-cao-tai-da-nang-to-chuc-giao-luu-van-nghe-va-the-thao-ky-niem-72-nam-ngay-truyen-thong-tand-225822.html September 14, 2017 13:43:17
<![CDATA[ Chánh án TANDTC làm việc tại TAND hai cấp tỉnh Điện Biên ]]>
Ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dẫn đầu Đoàn công tác TANDTC thăm và làm việc tại TAND hai cấp tỉnh Điện Biên. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-lam-viec-tai-tand-hai-cap-tinh-dien-bien-225706.html September 13, 2017 14:48:45
<![CDATA[ Xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, bảo vệ công lý ]]>
Ngay sau khi Cánh mạng Tháng Tám thành công, Tòa án là một trong những cơ quan Nhà nước được hình thành sớm nhất xuất phát từ nhu cầu chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/xay-dung-doi-ngu-can-bo-tham-phan-vung-vang-ve-ban-linh-chinh-tri-gioi-ve-nghiep-vu-nham-thuc-hien-tot-nhiem-vu-xet-xu-bao-ve-cong-ly-225380.html September 13, 2017 07:00:00
<![CDATA[ Công bố kết quả Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử ]]>
Chiều nay (12/9), tại Hà Nội, TANDTC đã tổ chức Họp báo thông báo kết quả Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ-TW của Bộ Chính trị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/cong-bo-ket-qua-hoi-nghi-so-ket-3-nam-thuc-hien-nang-cao-chat-luong-cong-tac-xet-xu-225600.html September 12, 2017 18:42:08
<![CDATA[ Chánh án TANDTC: Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp hội nghị đề ra ]]>
Sau gần hai ngày làm việc tích cực và khẩn trương, trưa 12/9, Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW và Nghị quyết 49-NQ/TW đã kết thúc tốt đẹp. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-quan-triet-to-chuc-thuc-hien-co-hieu-qua-cac-giai-phap-hoi-nghi-de-ra-225594.html September 12, 2017 17:21:54
<![CDATA[ Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước ]]>
Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng xét xử, Báo Công lý đã phỏng vấn một số đại biểu là lãnh đạo TAND các địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/cai-cach-tu-phap-gop-phan-thuc-day-su-phat-trien-chung-cua-dat-nuoc-225568.html September 12, 2017 14:39:31
<![CDATA[ Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân ]]>
Sáng nay (12/9) tại Hà Nội, TANDTC đã long trọng tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2017). Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi lễ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/ky-niem-72-nam-ngay-truyen-thong-toa-an-nhan-dan-225566.html September 12, 2017 14:24:16