Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn March 19, 2018 21:16:36 March 19, 2018 21:16:36 <![CDATA[ Đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam dự Hội nghị quốc tế về Khoa học hình sự lần thứ XIV ]]>
Nhận lời mời của Viện trưởng VKSTC Cộng hòa Cuba, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC đã dẫn đầu Đoàn đại biểu TANDTC sang tham dự Hội nghị quốc tế về Khoa học hình sự lần thứ XIV và Hội thảo về tính Hợp pháp, Pháp luật và Xã hội lần thứ II. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/doan-dai-bieu-tandtc-viet-nam-du-hoi-nghi-quoc-te-ve-khoa-hoc-hinh-su-lan-thu-xiv-247760.html March 19, 2018 19:12:12
<![CDATA[ Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán: Cần mang tính hướng dẫn, khuyến nghị và đề cao tính ràng buộc nghề nghiệp ]]>
Tại hội thảo góp ý dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán do TANDTC tổ chức mới đây, nhiều ý kiến đã đóng góp rất tâm huyết về vấn đề này. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/bo-quy-tac-dao-duc-tham-phan-can-mang-tinh-huong-dan-khuyen-nghi-va-de-cao-tinh-rang-buoc-nghe-nghiep-247192.html March 15, 2018 06:39:29
<![CDATA[ Thủ tục tố tụng cạnh tranh trong dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) ]]>
Trong các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật Cạnh tranh, phần tố tụng cạnh tranh (từ Điều 52 đến Điều 112 của dự thảo) đã có những quy định mới cụ thể, minh bạch hơn so với quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/thu-tuc-to-tung-canh-tranh-trong-du-thao-luat-canh-tranh-sua-doi-247160.html March 14, 2018 18:32:07
<![CDATA[ Phó Chánh án Lê Hồng Quang dự hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổng hợp ]]>
Ngày 12/3, Vụ Tổng hợp TANDTC tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/pho-chanh-an-le-hong-quang-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-nam-2018-cua-vu-tong-hop-247108.html March 14, 2018 11:49:34
<![CDATA[ Phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán TANDTC tháng 3/2018 ]]>
Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/2018, TANDTC tổ chức phiên họp toàn thể của Hội đồng Thẩm phán TANDTC để xét xử giám đốc thẩm các vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/phien-hop-toan-the-hoi-dong-tham-phan-tandtc-thang-3/2018-247104.html March 14, 2018 11:26:53
<![CDATA[ Triển khai Đề án tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính ]]>
Ngày 12/3, TAND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm “Đề án đổi mới và tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/trien-khai-de-an-tang-cuong-hoa-giai-doi-thoai-trong-giai-quyet-an-dan-su-hanh-chinh-246884.html March 12, 2018 19:02:40
<![CDATA[ Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh ]]>
Ngày 9/03/2018, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho đồng chí Đặng Phúc Lâm. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-pho-chanh-an-tand-tinh-quang-ninh-246612.html March 10, 2018 09:02:23
<![CDATA[ TAND tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ]]>
Sáng ngày 09/3, TAND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ hưu trí TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình lần thứ I, năm 2018. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-tinh-quang-binh-to-chuc-gap-mat-can-bo-huu-tri-246570.html March 09, 2018 15:05:38
<![CDATA[ Hội thảo “Góp ý dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán” ]]>
Ngày 8/3/2018, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán” nhằm xây dựng các chuẩn mực đạo đức cơ bản của Thẩm phán làm nền tảng cho hoạt động xét xử. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-thao-gop-y-du-thao-bo-quy-tac-dao-duc-tham-phan-246482.html March 08, 2018 20:27:45
<![CDATA[ TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức Ngày hội ẩm thực và thi cắm hoa chào mừng ngày 8/3 ]]>
Sáng nay (8/3), TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức Ngày hội ẩm thực, trang trí gian hàng và thi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-tinh-tay-ninh-to-chuc-ngay-hoi-am-thuc-va-thi-cam-hoa-chao-mung-ngay-8/3-246424.html March 08, 2018 16:48:36