Báo Công lý
Thứ Hai, 25/6/2018

Sở GD-ĐT Hà Nội: Lập kế hoạch cho biên chế giáo viên

16/6/2017 14:32 UTC+7
(Công lý) - Mới đây, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị công lập trực thuộc Sở báo cáo tình hình lập kế hoạch biên chế năm học 2017- 2018.

Bên cạnh đó, căn cứ công văn số 1401/SNV-TCBC ngày 05/6/2017 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế năm 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018.

Sở GD-ĐT Hà Nội: Lập kế hoạch cho biên chế giáo viên

Các trường phải căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 đã được giao, căn cứ văn bản quy định của Nhà nước và thành phố về định mức biên chế cán bộ quản lý, nhân viên. Ảnh VT.

Khi lập kế hoạch phải căn cứ vào Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 7/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, phải căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 đã được giao, căn các văn bản quy định của Nhà nước và thành phố về định mức biên chế cán bộ quản lý, nhân viên.

Đặc biệt, Sở cũng lưu ý các trường phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị trong năm học 2017-2018 và những năm sau đó để triển khai thực hiện. Nhằm báo cáo về tổ chức bộ máy, kết quả sử dụng biên chế năm học 2016-2017 và kế hoạch biên chế năm học 2017-2018.

Đối với khối THPT, để có cơ sở xác định biên chế năm học 2017-2018, các đơn vị báo cáo xác minh số liệu tổng số tiết dạy và kiêm nhiệm.

Số tiết dạy trung bình của 01 giáo viên/tuần theo từng môn học để làm căn cứ đề xuất biên chế, lưu ý báo cáo tách riêng số tiết dạy theo quy định, số tiết dạy tự chọn và số tiết kiêm nhiệm. Đảm bảo cơ cấu đội ngũ giáo viên hợp lý, tránh hiện tượng giáo viên ở từng môn học nhiều hơn quy định, các đơn vị chỉ đề nghị tiếp nhận giáo viên từ nơi khác đến hoặc đề nghị tuyển dụng mới khi giáo viên hiện có trong từng môn, dạy quá số tiết theo quy định (kể cả kiêm nhiệm).

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành báo cáo và các biểu thống kê, gửi về Sở trước ngày 20/6. Sở sẽ bố trí lịch làm việc với từng đơn vị để thống nhất kế hoạch biên chế năm học 2017-2018.

Ngô Chuyên
Bạn đang đọc bài viết Sở GD-ĐT Hà Nội: Lập kế hoạch cho biên chế giáo viên tại chuyên mục Giáo dục của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật