Báo Công lý
Thứ Ba, 07/7/2020

cuộc vận động viết về ngành tòa án

Triển khai Cuộc vận động viết về "Những kỷ niệm sâu sắc trong ngành Tòa án nhân dân"
21/04/2020 10:46

Triển khai Cuộc vận động viết về "Những kỷ niệm sâu sắc trong ngành Tòa án nhân dân"

cuộc vận động viết về ngành tòa án
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020), Báo Công lý tổ chức "Cuộc vận động viết về những kỷ niệm sâu sắc trong ngành Tòa án nhân dân".
Sự kiện nổi bật