Báo Công lý
Thứ Tư, 08/2/2023

Cảnh báo về việc làm giả tài liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

07/1/2023 10:16 UTC+7
(Công lý) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định không ban hành tài liệu "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 đang lan truyền trên mạng xã hội.

 Cảnh báo về việc làm giả tài liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ảnh minh họa

Ngày 6/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết nhận được văn bản của Công ty cổ phần Chứng khoán DSC phản ánh về việc trên mạng xã hội có lan truyền tài liệu có tên "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 với nội dung Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DSC, giả mạo tài liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định không ban hành tài liệu "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 nêu trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các tổ chức, cá nhân không tham gia việc phát tán, lan truyền tài liệu giả mạo nói trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bạch Dương

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật