Báo Công lý
Thứ Ba, 02/6/2020

Hải Phòng: Cần sớm giải quyết kiến nghị liên quan đến bồi thường của 3 hộ dân

21/5/2019 06:56 UTC+7
(Công lý) - Báo Công lý đã có những bài viết phản ánh kiến nghị của các hộ dân về việc, được công ty giao nhà ở nhưng khi thực hiện án các hộ này không được bồi thường về nhà, đất, hỗ trợ tái định về đất.

Theo đó, năm 2003, ông Phạm Bá Giáo, Phạm Cao Phú và bà Vũ Thị Hải được Tổng công ty Thủy sản Hạ Long (TCT Hạ Long) giao nhà ở trong khu đất Nhà máy sản xuất Đầu lọc thuốc lá tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Đến năm 2007, quyền Tổng giám đốc TCT Thủy sản Hạ Long ban hành các quyết định giao nhà ở cho 3 người nêu trên.

Theo các quyết định, 3 người được bố trí và bàn giao nhà ở 50m2 (2 tầng) và phần sân, lối đi, vườn diện tích 50m2. Các hộ được toàn quyền sở hữu sử dụng để ở, ổn định cuộc sống gia đình. Nếu có sửa chữa, thay đổi mục đích sử dụng nhà phải có ý kiến Tổng giám đốc và có trách nhiệm chấp hành các quy định về việc sử dụng nhà theo chế độ hiện hành.

Năm 2009, UBND TP. Hải Phòng có thông báo về việc thu hồi khu đất Nhà máy sản xuất Đầu lọc thuốc lá để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (BTHTGPMB), thực hiện Dự án đầu tư xây dựng KĐT ven sông Lạch Tray.

Hải Phòng: Cần sớm giải quyết kiến nghị liên quan đến bồi thường của 3 hộ dân

Văn bản số 520/UBND-TTPTQĐ của UBND quận Lê Chân gửi Sở TT&TT Hải Phòng

Ngày 18/2/2014, Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long (trước đây là TCT Thủy sản Hạ Long; gọi tắt là Cty Hạ Long) có Công văn số 32/TSHL-CV đề nghị UBND quận Lê Chân tách riêng khối lượng, giá trị nhà và đất, có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 3 hộ dân trên (không tính vào hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ công ty) để sau khi thực hiện bàn giao các hộ dân có chỗ ở, ổn định cuộc sống. Đến ngày 4/6/2014, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Hội đồng BT-HT-TĐC) tổng hợp phương án BTHTGPMB diện tích là 5.630,3m2 (trong tổng 5.930,3m2 của Nhà máy sản xuất Đầu lọc thuốc lá) đối với Cty Hạ Long; phương án này đã tách 300m2 đất có nhà mà 3 hộ dân đang sử dụng.

Ngày 20/8/2018, UBND quận Lê Chân ban hành quyết định phê duyệt phương án BTHTGPMB diện tích 300m2 đất còn lại, có nhà trên đất, đang do 3 hộ dân quản lý sử dụng cho Cty Hạ Long. Các khoản bồi thường, hỗ trợ có giá trị (chi phí đầu tư vào đất, vật kiến trúc) được chi trả cho Cty Hạ Long; còn 3 hộ dân được bồi thường về cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 55 triệu đồng (nằm trong phương án BTHTGPMB cho Cty Hạ Long); tổng kinh phí đề nghị phê duyệt trong phương án là 2.667.764.413 đồng.

Về phía Cty Hạ Long, ngày 20/12/2018 có Công văn số 436/TSHL-KHĐT phúc đáp Công văn số 1726/UBND-TTPTQĐ của UBND quận Lê Chân. Công văn của Cty Thủy sản Hạ Long có đoạn nêu: Năm 2013, trong quá trình thực hiện thu hồi đất tại Nhà máy SX đầu lọc thuốc lá của Công ty, Hội đồng BT-HT-TĐC chưa tính tài sản trên đất là khu nhà 2 tầng, 3 gian (3 hộ dân đang sử dụng) với giá trị đầu tư ban đầu là 479.747.903 đồng. Đối với việc hoàn thành các thủ tục sắp xếp đất hiện có 3 hộ gia đình đang sinh hoạt, đề nghị UBND TP. Hải Phòng cử cơ quan chuyên môn phối hợp Cty Hạ Long xin ý kiến Bộ NN&PTNN và Bộ Tài chính để thực hiện sắp xếp lại nhà, đất theo đúng trình tự, quy định tại Nghị định số 167/2017/ND-CP của Chính phủ. Khi thực hiện thanh toán tiền bồi thường tài sản trên đất và hỗ trợ di dời cho 3 hộ đang ở tại khu nhà 2 tầng, 3 gian thuộc Nhà máy SX đầu lọc thuốc lá, đề nghị quận Lê Chân thanh toán trực tiếp số tiền đầu tư hình thành tài sản ban đầu, theo sổ sách kế toán cho Công ty. Mong muốn UBND quận Lê Chân thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố và chuyển đầy đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ là 16.105.027.000 cho Công ty (theo quyết định phê duyệt phương án BTHT năm 2014). Sau khi quận Lê Chân chuyển đầy đủ số tiền này, Cty Hạ Long mới có cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB theo quy định.

Sau khi Báo có bài phản ánh kiến nghị nêu trên, ngày 1/4/2019, Sở TT&TT Hải Phòng có Văn bản số 654/STTTT-TTBCXB đề nghị UBND quận Lê Chân chỉ đạo kiểm tra nội dung thông tin báo đăng. Ngày 17/4/2019, UBND quận Lê Chân có Văn bản số 520/UBND-TTPTQĐ gửi Sở TT&TT Hải Phòng, làm rõ một số nội dung báo đăng.

Hải Phòng: Cần sớm giải quyết kiến nghị liên quan đến bồi thường của 3 hộ dân

Đại diện các hộ dân trao đổi thông tin với phóng viên

Theo Văn bản của UBND quận Lê Chân: Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ NN&PTNN ngày 12/9/2008 có nêu, 03 căn hộ trên là tài sản chung do hợp doanh giữa Cảng cá Hạ Long (thuộc TCT Hạ Long) với Công ty Mậu dịch Vân Thái (Trung Quốc); khu nhà được xây dựng cho chuyên gia ở nhưng chưa có nhu cầu sử dụng. Ngày 20/5/2003, Công ty Mậu dịch Vân Thái và Cảng cá Hạ Long có biên bản thảo thuận đồng ý cho 03 hộ trên được “ở nhờ” từ năm 2003 đến nay.

Năm 2006, Bộ Thủy sản đã có công văn yêu cầu TCT Hạ Long chỉ đạo Cảng cá Hạ Long, Công ty hợp doanh đầu lọc thuốc lá chấm dứt hợp đồng cho ở nhờ 3 căn hộ trên, nhưng kéo dài đến thời điểm thanh tra (24/4/2008) vẫn không giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, cả 3 gia đình trên thuộc diện gia đình chính sách, nhưng Tổng công ty đã phối hợp với công đoàn các cấp có biện pháp thích hợp để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Thủy sản, để các hộ gia đình ở trong khuôn viên nhà máy sản xuất là không đúng quy chế, quy định của cơ quan.

Do vậy, việc kiến nghị của các hộ dân liên quan đến Quyết định của Tổng giám đốc TCT Thủy sản Hạ Long bàn giao gian nhà ở cho cán bộ công nhân viên TCT; phương án bồi thường hỗ trợ về đất là không đủ cở sở để xem xét giải quyết theo quy định.

Về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất: Trên cơ sở các văn bản của Công ty Hạ Long... Thực hiện chỉ đạo UBND thành phố tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 8/3/2019, UBND quận Lê Chân chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chuyển chi trả toàn bộ kinh phí bồi thường hỗ trợ về tài khoản của Công ty theo giá trị được phê duyệt tại Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND quận Lê Chân (riêng đối với giá trị bồi thường, hỗ trợ hạng mục vật kiến trúc do các hộ tự đầu tư sửa chữa trong quá trình sử dụng nhà, cây cối hoa màu do các hộ trồng và hỗ trợ di chuyển chi trả trực tiếp cho các hộ dân).

Ngày 20/3/2019, UBND quận Lê Chân nhận được đơn đề nghị của 3 hộ dân trình bày về việc gia đình các hộ thuộc diện hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và nhà ở. UBND quận Lê Chân có Văn bản 389/UBND-TTPTQĐ ngày 26/3/2019 đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long xem xét về điều kiện thực tế ăn ở, hoàn cảnh gia đình các hộ, quá trình giao nhà, đất của Công ty trước đây và có phương án hỗ trợ thêm kinh phí để các hộ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống sau khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Về ổn định cuộc sống cho các hộ: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 301/TB-UBND ngày 27/8/2018 về việc đồng ý cho phép các hộ được thuê hoặc mua căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. UBND quận đã thông báo và yêu cầu các hộ đến làm thủ tục liên quan theo quy định, tuy nhiên các hộ không đồng thuận và đề nghị được tái định cư bằng đất.

Đại diện 3 hộ dân cho biết: Sau khi ban hành quyết định (ngày 20/8/2018) phê duyệt phương án BTHTGPMB khu đất có nhà đang do 3 hộ dân quản lý, sử dụng cho Cty Hạ Long, ngày 28/11/2018, quận Lê Chân có buổi làm việc với 3 hộ dân và đại diện Cty Hạ Long nghe ý kiến về nội dung bồi thường, hỗ trợ đối với 3 hộ được Cty Hạ Long  giao đất, nhà trước đây. Tại cuộc họp này, sau khi nghe thông báo về việc các hộ được thuê hoặc mua căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước thì các hộ đã không đồng ý. Sau đó, 3 hộ dân có kiến nghị liên quan đến việc, các hộ không được bồi thường về đất, nhà và hỗ trợ tái định cư về đất.

Mới đây, các hộ tiếp tục có đơn kiến nghị xem xét giải quyết các khoản bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp đối tượng, hoàn cảnh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời các hộ đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng. Đây là việc phức tạp, nếu như cơ quan chức năng và công ty không giải quyết việc bồi thường và hỗ trợ bảo đảm quyền lợi, bảo đảm an sinh xã hội đối với các hộ dân thì công tác GPMB liệu có được thực hiện?

Đề nghị thành phố Hải Phòng quan tâm, chỉ đạo sớm giải quyết hài hòa vấn đề nêu trên, bảo đảm quyền lợi cho các bên, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững tình hình ổn định tại địa phương.

Vũ Ba

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật