Báo Công lý
Chủ nhật, 23/2/2020

Làm rõ thông tin vụ kiện ở Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An

10/11/2018 13:52 UTC+7
(Công lý) - TAND tỉnh Quảng Nam vừa thụ lý vụ án “Tranh chấp giữa cổ đông công ty với công ty và các thành viên HĐQT công ty”, xảy ra tại Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (DIC - Hội An).

Không cần thiết áp dụng biện phấp khẩn cấp tạm thời

Với tư cách là cổ đông, ông Lê Quốc Kỳ Quang (trú tại TP HCM) là cổ đông sở hữu 500.000 cổ phần (chiếm 17,15%) đã gửi đơn đến TAND tỉnh Quảng Nam kiện DIC - Hội An và các thành viên HĐQT DIC - Hội An. Cụ thể, tại đơn khởi kiện ngày 15/10/2018, ông Quang yêu cầu TAND tỉnh Quảng Nam hủy bỏ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2018; yêu cầu đình chỉ việc thực hiện Nghị quyết số 10 /NQ-ĐHĐCĐ-DICHA.

Làm rõ thông tin vụ kiện ở Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An

Trụ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (DIC – Hội An)

Ngày 17/10/2018, ông Quang tiếp tục có đơn đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm hoặc buộc thực hiện một số hành vi nhất định”. Cụ thể là cấm công ty DIC - Hội An và các thành viên HĐQT thực hiện bất cứ hành động nào để phát hành đợt cổ phiếu mới và bán cổ phiếu mới. Ngày 19/10/2018, TAND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm thời dừng việc phát hành cổ phiếu mới của DIC - Hội An.

Ngay sau đó, DIC - Hội An đã khiếu nại quyết định này. Ngày 24/10/2018, TAND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-BPKCTT đã hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng việc phát hành cổ phiếu mới của DIC - Hội An.

Làm rõ thông tin vụ kiện ở Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An

Quyết định số 01/2018/QĐ-BPKCTT ngày 24/10/2018 của TAND tỉnh Quảng Nam về việc “Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời” tại DIC-Hội An

TAND tỉnh Quảng Nam cho rằng, ngày 6/7/2018, ông Quang xác lập quyền sở hữu cổ phần tại DIC - Hội An, nhưng trước đó, ngày 27/4/2018, Đại hội đồng cổ đông DIC - Hội An đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA, trong đó quy định về phương án tăng vốn điều lệ và thời gian phát hành cổ phiếu mới. Cùng với đó, việc thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 để triển khai phương án chào bán cổ phiếu là trên cơ sở Nghị quyết số 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi ông Quang trở thành cổ đông Công ty.

Tại văn bản của TAND tỉnh Quảng Nam số 69/QĐ-TA ngày 29/10/2018 do Phó Chánh án Ngô Đình Bảy ký, thể hiện: Nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì DIC - Hội An sẽ không thực hiện được phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Từ đó không thực hiện được các dự án xây dựng mới theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua, sẽ dẫn đến thiệt hại lớn cho Công ty cũng như thành viên HĐQT và các cổ đông khác. Do đó, để đảm bảo hoạt động bình thường của Công ty, tránh thiệt hại xảy ra thì thấy rằng việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là không cần thiết.

DIC - Hội An phát hành cổ phiếu là đúng quy định

Ông Lê Quốc Kỳ Quang nhận định chủ quan rằng việc DIC - Hội An chào bán cổ phiếu lần này rất lớn nên không tránh khỏi tình trạng cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần chào bán, gây thiệt hại trực tiếp đến quyền và lợi ích cho Công ty và cho cổ đông hiện hữu của Công ty, vì thế ông đã tìm mọi cách ngăn chặn việc DIC - Hội An phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Công lý, tại Tờ trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 16/10/2018, DIC - Hội An nêu rõ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này là dựa trên Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2018 và nhận được sự đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Riêng Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhận được tỷ lệ đồng ý là 99,61%.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần này. Vì vây, ngày 05/10/2018, HĐQT DIC - Hội An đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thống nhất các nhà đầu tư được mua, trong đó nêu rõ các nhà đầu tư mua cổ phần lần này không có nhà đầu tư nào là người có liên quan, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào sở hữu trên 10% tổng số cổ phần chào bán.

Làm rõ thông tin vụ kiện ở Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An

Công văn số 7296/UBCK-QLCB ngày 29/10/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành cho phép DIC - Hội An chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Trên cơ sở đó, ngày 29/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Văn bản số 7296/UBCK-QLCB gửi Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An đồng ý việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đã công bố về việc nhận Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DIC - Hội An trên Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ www.ssc.gov.vn

Trong Công văn số 7296/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nêu rõ việc chào bán này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/4/2018, Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 và các quy định của pháp luật.

Theo người đại diện pháp luật của Công ty - ông Trần Đình Lợi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DIC Hội An: Nghị quyết số 10 đã có giá trị ban hành và được công khai trên website của Công ty. Hơn nữa, ông Quang là cổ đông của Công ty sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ban hành và thông qua, nên với tư cách là cổ đông chiếm giữ 17,15% cổ phần Công ty, ông Quang phải có trách nhiệm thi hành Nghị quyết số 10. HĐQT ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là tiếp tục triển khai những nội dung đã được Nghị quyết số 10 thông qua theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ. Việc ông Quang yêu cầu Công ty ngưng phát hành cổ phiếu để đòi hỏi quyền lợi cho mình sẽ ảnh hưởng trực tiếp, gây ra những thiệt hại to lớn và nghiêm trọng đến chiến lược phát triển lâu dài của Công ty và các cổ đông khác. Vì lợi ích chung của Công ty và quyền lợi của các cổ đông, chúng tôi sẽ không vì lợi ích của một hay vài các nhân mà xâm phạm đến lợi ích của Công ty và tập thể CBCNV của công ty - ông Lợi khẳng định.

Trao đổi thông tin về vụ kiện này, đại diện DIC - Hội An cho biết, dù vụ việc đang được TAND tỉnh Quảng Nam thụ lý nhưng đơn vị rất bất bình vì những thông tin thất thiệt trên một số trang mạng, như  “Công ty DIC - Hội An lật kèo cổ đông” hay “DIC Hội An là sân sau trúng thầu hàng loạt dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh”… điều này khiến dư luận xôn xao, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và môi trường đầu tư tỉnh Quảng Nam mà cả hệ thống chính trị đã vào cuộc huy động mọi nguồn lực, xây dựng giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư trong suốt 20 năm qua.

Theo vị này, thực chất ông Quang muốn thâu tóm cả DIC - Hội An. “Mục đích của họ là muốn kéo dài thời gian chào bán cổ phiếu, bởi họ nghĩ khi phát hành xong đợt cổ phiếu mới này, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhóm này sẽ giảm xuống. Họ sẽ mất đi một số đặc quyền, không thể thâu tóm Công ty. Đây mới chính là mục đích cuối cùng của nhóm này ", vị này nói thêm.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin khách quan vụ việc này.

Hải Nam - Phước Bình

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật