Báo Công lý
Thứ Bảy, 11/7/2020

Thanh Hóa: Nhiều vi phạm trong mua sắm vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

02/6/2020 13:24 UTC+7
(Công lý) - Trong quá trình triển khai việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều vi phạm dẫn đến các tập thể, cá nhân có liên quan phải tiến hành kiểm điểm.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng sớm của dịch Covid-19 so với các tỉnh trong cả nước. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, lây nhiễm nhanh, có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, bố trí nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 để chi cho công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, bước đầu đã góp phần chủ động, kịp thời trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và điều trị bệnh nhân mắc bệnh Covid -19, trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các đơn vị được giao trực tiếp triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập, sai sót. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra 06 gói thầu (gồm 3 gói thầu mua sắm vật tư và 3 gói thầu mua sắm thiết bị), phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và chỉ rõ những vi phạm nói trên.

Trong số 6 gói thầu bị thanh tra có 4 gói thầu do Sở Y tế Thanh Hóa làm chủ đầu tư gồm: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân và thiết bị giám sát nhiệt độ của hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân; Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân; Mua sắm hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus SARS- CoV-2; Mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và 2 gói thầu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư: Mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch; Mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều vi phạm tại Sở Y tế Thanh Hóa được cơ quan Thanh tra chỉ rõ 

Theo con số thống kê, tổng giá trị dự toán của 6 gói thầu là 83.911.459.800 đồng; nguồn kinh phí được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2020; hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu; Tổng giá trị được chỉ định thầu là 79.950.059.800 đồng (giảm 3.961.400.000 đồng, tương đương 4,72% so với dự toán được duyệt).

Đối với những vật tư, thiết bị mới, việc thẩm định giá của đơn vị tư vấn cơ bản thực hiện theo quy định, tuy nhiên quá trình thực hiện còn có những hạn chế, khuyết điểm.

Cụ thể đối với hạng mục mua sắm thiết bị máy đo thân nhiệt từ xa (thuộc gói thầu số 1 do Sở Y tế làm Chủ đầu tư, Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam thực hiện), đơn vị tư vấn chưa thu thập được thông tin từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, các đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền..., để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm; một số báo giá không ghi đầy đủ thông tin về ngày, tháng, thời điểm báo giá.

Mua sắm thiết bị xét nghiệm virus SARS-COV-2 và sinh phẩm, vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm virus SARS-COV-2 (Thuộc gói thầu số 3 và 4 do Sở Y tế làm Chủ đầu tư, Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong (TPV) - Chi nhánh Thanh Hóa thực hiện). Đơn vị tư vấn thu thập được thông tin từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, của đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền..., để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm; Bản báo giá của Công ty cổ phần dịch vụ và Thiết bị Y tế Kiến Tạo, không thể hiện thông tin hiệu lực của báo giá.

Qua kiểm tra cho thấy, chủ đầu tư cơ bản thực hiện đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu về chỉ định thầu. Tuy nhiên, chủ đầu tư còn thiếu sót, khuyết điểm, đó là: chưa thực hiện đầy đủ việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus SARS-COV-2 của Thanh Hóa được mua với giá hơn 4,5 tỉ đồng

Bên cạnh đó, tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân (đợt 2 - mua sắm thiết bị chủ yếu để điều tiết cho các điểm bùng phát dịch), đang trong thời gian thực hiện hợp đồng; đến thời điểm thanh tra một số thiết bị, đã được cung ứng, nhưng chưa được bàn giao, lắp đặt, phân phối cho các đơn vị sử dụng.

Còn lại 2 gói thầu còn lại do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm chủ đầu tư, cơ quan Thanh tra cũng đã kết luận vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm.

Về việc xác định giá trị gói thầu, qua kiểm tra cho thấy, đơn vị tư vấn chưa thu thập được thông tin từ kết quả các hợp đồng đã giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, các đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền..., để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm. Nội dung báo cáo, phân tích các đơn giá khảo sát trong báo cáo kết quả thẩm định giá, chưa đảm bảo chặt chẽ, chưa thể hiện đầy đủ các tài liệu khảo sát.

Việc thực hiện hợp đồng, đối với gói thầu mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1): Theo quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian thực hiện Hợp đồng đến hết ngày 26/5/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, đã gần hết thời gian thực hiện hợp đồng, nhưng vẫn còn một số loại vật tư, nhà thầu chưa cung cấp đủ theo hợp đồng, cụ thể: Mặt hàng khẩu trang y tế cung cấp được 392.750/500.000 cái, mặt hàng Chloramin B cung cấp được 426/10.000 kg, mặt hàng trang phục chống dịch dùng nhiều lần chưa cung cấp được.

2 gói thầu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư cũng mắc nhiều hạn chế, khuyết điểm

Từ những sai phạm trên, cơ quan Thanh tra đã kết luận trách nhiệm chính thuộc về Chủ đầu tư (Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh); các đơn vị tư vấn thẩm định giá và nhà thầu cung ứng, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư, còn có những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; Sở Tài chính, chịu trách nhiệm trong việc phối hợp thẩm định dự toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chưa phát hiện, xử lý kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Qua đó cơ quan thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; Giám đốc Sở Tài chính kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc phối hợp thẩm định giá dự toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, còn hạn chế, khuyết điểm; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Đôn đốc nhà thầu, cung ứng kịp thời, đầy đủ các vật tư y tế theo đúng cam kết theo hợp đồng và quyết định gia hạn của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo con số thống kê của Sở Tài chính tính đến ngày 14/5/2020, Sở này đã cấp đủ nguồn kinh phí phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của UBND tỉnh với số tiền đã cấp phát là 117.276.613.526 đồng, đạt 100%.

Quốc Huy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật