Báo Công lý
Thứ Ba, 14/7/2020

Vụ công chức xã bị tố "ăn chặn" tiền chế độ: UBND huyện Hải Hậu đang “bỏ quên” quyền lợi công dân

16/3/2018 08:56 UTC+7
(Công lý) - Không đồng ý với kết luận của Công an huyện Hải Hậu, gia đình người có công tố công chức xã “ăn chặn” tiền chế độ chính sách có đơn khiếu nại, đề nghị trưng cầu giám định lại chữ viết và chữ ký nhưng UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) đã từ chối.

Ngày 03/3/2018, Báo Công lý có bài: “Nam Định: Gia đình người có công tố công chức xã “ăn chặn” tiền chế độ”, phản ánh đơn tố cáo của bà Đỗ Thị Hảo xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có chồng là ông Nguyễn Hữu Chỉnh sinh năm 1954 là bệnh binh mất sức lao động 64% trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau một thời gian dài gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 31/3/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra (Cơ quan CSĐT) Công an huyện Hậu ra Thông báo số 14/TB về kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Đại tá Phạm Văn Oánh ký. Nội dung thông báo nêu: “Bà Đỗ Thị Hảo đã nhận khoản tiền ưu đãi giáo dục năm 2009 – 2010 là 8.860.000 đồng, tiền hỗ trợ miễn giảm học phí năm 2011 – 2012 là 3.800.000 đồng, tiền điều dưỡng năm 2010 là 700.000 đồng.”

Không đồng ý với kết luận của Công an huyện Hải Hậu, bà Đỗ Thị Hảo lại tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Hải Hậu đề nghị trưng cầu giám định lại chữ viết và chữ ký. Tuy nhiên, UBND huyện Hải Hậu đã từ chối với lý do “không có thẩm quyền giải quyết” do ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu ký tại văn bản số 202/UBND/TLCD về việc trả lời công dân ngày 15/6/2017.

Vụ công chức xã bị tố "ăn chặn" tiền chế độ: UBND huyện Hải Hậu đang “bỏ quên” quyền lợi công dân

Luật sư Lê Ngọc Hoàng - Trưởng Văn phòng Luật sư Long Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Để rộng đường dư luận, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Ngọc Hoàng, Trưởng Văn phòng Luật sư Long Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội về quan điểm pháp lý đối với văn bản trả lời công dân ngày 15/6/2017 của UBND huyện Hải Hậu. Luật sư Lê Ngọc Hoàng cho biết:

Thứ nhất: Việc trả lời nội dung tố cáo của UBND huyện Hải Hậu thể hiện tinh thần thiếu trách nhiệm, không khách quan của Cơ quan giải quyết tố cáo.

Theo quy định tại Điều 5, Luật tố cáo 2011, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp người tố cáo, tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín, việc làm, bí mật cho người tố cáo; bảo đảm quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thi hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định xử lý của mình.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo mà không tiếp nhận, không giải quyết theo đúng quy định của Luật này, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Điều 6, Luật này cũng quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết tố cáo như sau:

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tố cáo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ công chức xã bị tố "ăn chặn" tiền chế độ: UBND huyện Hải Hậu đang “bỏ quên” quyền lợi công dân

Trụ sở HĐND - UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Do Công an huyện Hải Hậu là một cơ quan hoạt động phối hợp trong phạm vi quản lý hành chính của UBND huyện Hải Hậu. Đồng thời, bà Hảo cũng đã khẳng định: “Trước đó, khi trưng cầu giám định chữ viết và chữ ký của tôi Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đã không trực tiếp lấy chữ ký và chữ viết của hai vợ chồng tôi để giám định mà chỉ lấy mẫu tại giấy tờ thanh quyết toán giả mạo do ông Rược và phòng LĐTBXH huyện Hải Hậu cung cấp là không khách quan, không đúng quy định pháp luật”.

Do đó, kết luận số 848/GĐKTHS ngày 24/12/2015 của Công an huyện Hải Hậu không trung thực, không chính xác và ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi và danh dự của gia đình bà, gia đình người có công với cách mạng.  Vì vậy, đương nhiên UBND huyện Hải Hậu phải có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo và phối hợp với Công an huyện Hải Hậu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến vụ việc và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của bà Đỗ Thị Hảo một cách thấu tình đạt lý.

Thứ hai, UBND huyện Hải Hậu xử lý đơn tố cáo không đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật tố cáo

Theo quy định của Điều 20, Luật tố cáo 2011, khi nhận được tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:

a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;

b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Vụ công chức xã bị tố "ăn chặn" tiền chế độ: UBND huyện Hải Hậu đang “bỏ quên” quyền lợi công dân

Công văn số 202/UBND/TLCD của UBND huyện Hải hậu về việc trả lời công dân ngày 15/6/2017 do ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu ký trả lời đơn tố cáo của bà Đỗ Thị Hảo

Như vậy, chắc chắn rằng “Với lý do UBND huyện Hải Hậu không giải quyết đơn tố của bà Hậu vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Cơ quan này phải thực hiện việc chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 20, Luật khiếu nại tố cáo”. Việc hướng dẫn bà Hảo tới Công an huyện để yêu cầu giám định lại theo quy định, mới thể hiện đúng quy trình, trách nhiệm về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, nếu văn bản trả lời số 202/UBND/TLCD là kết luận giải quyết tố cáo thì UBND huyện Hải Hậu chưa tuân thủ quy định về hình thức văn bản trả lời nội dung tố cáo và chưa đảm bảo việc trả lời đầy đủ nội dung tố cáo.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật