Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn April 24, 2018 06:15:42 April 24, 2018 06:15:42 <![CDATA[ TAND TP Hải Phòng: Công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp ]]>
TAND TP Hải Phòng vừa tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp cho 2 cán bộ thuộc TAND quận Hải An. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tp-hai-phong-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-tham-phan-so-cap-251826.html April 23, 2018 22:21:22
<![CDATA[ Tập huấn trực tuyến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ]]>
Ngày 23/4, TANDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN) cho các cán bộ, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tap-huan-truc-tuyen-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-nam-2017-251756.html April 23, 2018 15:11:33
<![CDATA[ Tưng bừng Hội thao khối nội chính mở rộng lần thứ XV năm 2018 ]]>
Sáng 21/4, tại nhà thi đấu Phú Thọ, công đoàn TAND quận 5, Tp Hồ Chí Minh phối hợp với TAND Tp Hồ Chí Minh và các quận, huyện và các ban ngành liên quan tổ chức hội thao khối nội chính mở rộng lần thứ XV năm 2018. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tung-bung-hoi-thao-khoi-noi-chinh-mo-rong-lan-thu-xv-nam-2018-251688.html April 22, 2018 18:09:23
<![CDATA[ TAQS quân khu 7 công bố và trao các quyết định bổ nhiệm Thẩm phán ]]>
Chiều ngày 20/4, TAQS quân khu 7 đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp và Thẩm phán trung cấp cho các Thẩm phán của TAQS quân khu 7. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/taqs-quan-khu-7-cong-bo-va-trao-cac-quyet-dinh-bo-nhiem-tham-phan-251606.html April 21, 2018 22:26:02
<![CDATA[ TAQS Thủ đô Hà Nội công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ ]]>
Ngày 18/4 vừa qua, TAQS Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAQS Thủ đô Hà Nội và Chánh án, Phó Chánh án TAQS Khu vực Thủ đô Hà Nội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/taqs-thu-do-ha-noi-cong-bo-va-trao-cac-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-251568.html April 21, 2018 16:01:06
<![CDATA[ TAND Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp ]]>
Chiều nay 20/4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp đối với 13 đồng chí Thẩm phán trung cấp và 08 đồng chí thẩm phán sơ cấp TAND cấp huyện, Thành phố. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-thanh-hoa-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-danh-tham-phan-trung-cap-va-tham-phan-so-cap-251496.html April 20, 2018 19:53:59
<![CDATA[ Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Sơn La ]]>
Chiều ngày 19/4, tại Sơn La, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Sơn La đối với đồng chí Nguyễn Hồng Nam, sinh năm 1968, Thẩm phán cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/pho-chanh-an-tandtc-nguyen-thuy-hien-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-chanh-an-tand-tinh-son-la-251508.html April 20, 2018 19:40:01
<![CDATA[ TAND tỉnh Gia Lai: Tập huấn Hội thẩm nhân dân lần 1 năm 2018 ]]>
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xét xử các loại án trên địa bàn, ngày 20 và 21/4, TAND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần 1 năm 2018 cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký và Hội thẩm nhân dân 2 cấp của tỉnh. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-gia-lai-tap-huan-hoi-tham-nhan-dan-lan-1-nam-2018-251494.html April 20, 2018 19:26:37
<![CDATA[ TAND tỉnh Tây Ninh: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán ]]>
Ngày 20/4, TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/tand-tinh-tay-ninh-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-tham-phan-251416.html April 20, 2018 11:31:13
<![CDATA[ Chánh án TANDTC: Tìm giải pháp giảm áp lực công việc, chứ không tăng thêm biên chế ]]>
Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều tối nay (17/4), Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ TAND đã diễn ra phiên bế mạc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-tim-giai-phap-giam-ap-luc-cong-viec-chu-khong-tang-them-bien-che-251148.html April 17, 2018 22:41:23