Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn April 24, 2019 12:48:26 April 24, 2019 12:48:26 <![CDATA[ Kỳ họp tháng 4/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC: Một số vấn đề nghiệp vụ được cụ thể hóa ]]>
Kỳ họp tháng 4/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải quyết một số vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua đó, nhiều vấn đề về nghiệp vụ xét xử được cụ thể hóa thông qua những vụ án này. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/ky-hop-thang-4/2019-cua-hoi-dong-tham-phan-tandtc-mot-so-van-de-nghiep-vu-duoc-cu-the-hoa-295646.html April 24, 2019 10:24:27
<![CDATA[ Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ]]>
Chiều ngày 23/4, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiếp xã giao Ngài Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-tiep-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-295784.html April 23, 2019 21:43:05
<![CDATA[ Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ]]>
Thông tư liên tịch số 10 thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-phoi-hop-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-trong-hoat-dong-to-tung-295666.html April 23, 2019 07:57:02
<![CDATA[ TAND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam: Chú trọng giải quyết dứt điểm các loại án ]]>
Trong năm 2018, bằng sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, TAND huyện Đại Lộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-huyen-dai-loc-tinh-quang-nam-chu-trong-giai-quyet-dut-diem-cac-loai-an-295668.html April 23, 2019 07:54:12
<![CDATA[ 8 lợi ích mang lại từ hòa giải, đối thoại tại Tòa án ]]>
Tại Hội thảo quốc tế về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vừa qua, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã kết luận một số vấn đề mà hội thảo đã nêu. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/8-loi-ich-mang-lai-tu-hoa-giai-doi-thoai-tai-toa-an-295010.html April 18, 2019 09:43:42
<![CDATA[ Quy định về trợ giúp pháp lý trong tố tụng dân sự và hành chính ]]>
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015 đã bổ sung trách nhiệm của Nhà nước, của Thẩm phán nhằm bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-tro-giup-phap-ly-trong-to-tung-dan-su-va-hanh-chinh-294982.html April 18, 2019 08:57:51
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Bắc Kạn: Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân ]]>
Trong mấy năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Bắc Kạn vẫn luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-bac-kan-nang-cao-y-thuc-phuc-vu-nhan-dan-294972.html April 18, 2019 06:43:33
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Nghiêm túc thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử ]]>
Trong năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-ca-mau-nghiem-tuc-thuc-hien-14-giai-phap-nang-cao-chat-luong-xet-xu-294858.html April 17, 2019 08:49:09
<![CDATA[ Cần hướng dẫn về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với pháp nhân thương mại phạm tội ]]>
Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với pháp nhân thương mại phạm tội là quy định mới lần đầu tiên được quy định BLHS 2015. Tuy nhiên, hiện nay đang có nhiều vướng mắc trong xử lý đối với loại tội phạm này trên thực tế tại Tòa án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/can-huong-dan-ve-tong-hop-hinh-phat-cua-nhieu-ban-an-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi-292988.html April 16, 2019 09:57:38
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Sơn La: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ]]>
Trong suốt thời gian vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Sơn La luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-son-la-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-hoa-giai-294722.html April 16, 2019 09:53:29