Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn June 19, 2019 15:40:36 June 19, 2019 15:40:36 <![CDATA[ Hoạt động kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự ]]>
Việc kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự được quy định tại Điều 33 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/hoat-dong-kiem-tra-giam-sat-trong-to-tung-hinh-su-300722.html June 18, 2019 10:18:22
<![CDATA[ TAND tỉnh Quảng Nam: Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác thi đua, khen thưởng ]]>
Ngày 17/6, TAND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-tinh-quang-nam-so-ket-6-thang-dau-nam-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-302908.html June 17, 2019 21:37:12
<![CDATA[ Trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp TAND TP Đà Nẵng ]]>
Chiều 14/6, TAND TP Đà Nẵng tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp có thời hạn. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-tham-phan-trung-cap-tham-phan-so-cap-tand-tp-da-nang-302626.html June 14, 2019 19:45:47
<![CDATA[ Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng TANDTC ]]>
Ngày 14/6, TANDTC tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng TANDTC. Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chủ trì buổi lễ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-chanh-van-phong-tandtc-302552.html June 14, 2019 13:27:29
<![CDATA[ Tòa án Quân sự Trung ương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ ]]>
Trong hai ngày (12 đến 13/6), tại Hội trường Quân khu 2, Tòa án Quân sự Trung ương (TAQSTW) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ cho các Tòa án quân sự năm 2019. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/toa-an-quan-su-trung-uong-to-chuc-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2019-va-tap-huan-nghiep-vu-302406.html June 14, 2019 09:45:59
<![CDATA[ Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND và TAND tỉnh Thanh Hóa ]]>
Chiều nay 11/6, tại TAND tỉnh Thanh Hóa diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và TAND tỉnh Thanh Hóa. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/ky-ket-quy-che-phoi-hop-giua-ubnd-va-tand-tinh-thanh-hoa-302228.html June 11, 2019 18:47:42
<![CDATA[ Tọa đàm về giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và người chưa thành niên ]]>
Ngày 11/6, TANDTC phối hợp với Liên minh châu Âu, UNDP và UNICEF tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và người chưa thành niên”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/toa-dam-ve-giai-quyet-cac-vu-viec-thuoc-tham-quyen-cua-toa-gia-dinh-va-nguoi-chua-thanh-nien-302208.html June 11, 2019 18:46:15
<![CDATA[ Biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định của BLTTHS 2015 ]]>
Biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định tại Điều 119 BLTTHS 2015 có nhiều điểm mới và quy định chặt chẽ hơn về căn cứ áp dụng so với Điều 88 BLTTHS 2003. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/bien-phap-ngan-chan-tam-giam-theo-quy-dinh-cua-bltths-2015-301970.html June 09, 2019 15:13:41
<![CDATA[ Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số Điều về các tội xâm hại tình dục ]]>
Sáng nay 7/6, TANDTC tổ chức Hội thảo tham vấn đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số điều của BLHS 2015 về các tội danh liên quan đến hành vi xâm hại tình dục. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/hoi-thao-tham-van-du-thao-nghi-quyet-huong-dan-ap-dung-mot-so-dieu-ve-cac-toi-xam-hai-tinh-duc-301826.html June 07, 2019 17:27:43
<![CDATA[ Kỳ họp tháng 5/2019 của Hội đồng thẩm phán: Một số vấn đề nghiệp vụ ]]>
Số báo trước, chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc một phần nội dung liên quan đến vấn đề nghiệp vụ tại Kỳ họp tháng 5/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Số báo này, chúng tôi tiếp tục chuyển đến bạn đọc một số nội dung của kỳ họp. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/ky-hop-thang-5/2019-cua-hoi-dong-tham-phan-mot-so-van-de-nghiep-vu-301774.html June 07, 2019 11:20:48