Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn February 20, 2019 13:54:31 February 20, 2019 13:54:31 <![CDATA[ Đoàn công tác TANDTC làm việc với Tòa án tỉnh Bến Tre và Tiền Giang ]]>
Ngày 19/2, Đoàn công tác TANDTC do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với TAND tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/doan-cong-tac-tandtc-lam-viec-voi-toa-an-tinh-ben-tre-va-tien-giang-287258.html February 20, 2019 07:10:13
<![CDATA[ Đoàn công tác TANDTC làm việc với TAQS Quân khu 7 ]]>
Chiều ngày 18/2, Đoàn công tác TANDTC do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với TAQS Quân khu 7. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/doan-cong-tac-tandtc-lam-viec-voi-taqs-quan-khu-7-287144.html February 19, 2019 09:35:17
<![CDATA[ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 ]]>
Ngày 15/2, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/vu-phap-che-va-quan-ly-khoa-hoc-tandtc-quyet-tam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2019-286808.html February 15, 2019 14:47:18
<![CDATA[ Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019 ]]>
Ngày 14/2, Văn phòng, Vụ Tổ chức – Cán bộ và Vụ Tổng hợp TANDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/van-phong-tandtc-va-cac-vu-to-chuc-can-bo-tong-hop-trien-khai-cong-tac-nam-2019-286774.html February 15, 2019 10:45:47
<![CDATA[ Báo Công lý triển khai công tác năm 2019 ]]>
Ngày 14/2, Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/bao-cong-ly-trien-khai-cong-tac-nam-2019-286744.html February 14, 2019 22:10:50
<![CDATA[ TANDTC họp Ban chỉ đạo Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ]]>
Ngày 13/2, TANDTC tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để rà soát công việc triển khai thí điểm hòa giải ở 16 địa phương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-hop-ban-chi-dao-du-an-luat-hoa-giai-doi-thoai-tai-toa-an-286664.html February 14, 2019 07:16:30
<![CDATA[ Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp cựu Thẩm phán LB Hoa Kỳ ]]>
Ngày 13/2, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp xã giao ông Clifford Wallace – Cựu Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ nhân dịp ông có chuyến công tác tại Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/pho-chanh-an-tandtc-nguyen-thuy-hien-tiep-cuu-tham-phan-lb-hoa-ky-286648.html February 13, 2019 21:06:07
<![CDATA[ Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chúc Tết cán bộ TANDTC và TAQS Trung ương ]]>
Ngày 11/2, ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã gặp gỡ, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại TANDTC (khu vực Hà Nội) và TAQS Trung ương ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-chuc-tet-can-bo-tandtc-va-taqs-trung-uong-286494.html February 12, 2019 09:39:07
<![CDATA[ TAND đã đạt được thành tựu quan trọng trong công cuộc bảo vệ công lý ]]>
Năm 2018, ngành Tòa án đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và để lại những dấu ấn đáng ghi nhận trong công tác xét xử, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-da-dat-duoc-thanh-tuu-quan-trong-trong-cong-cuoc-bao-ve-cong-ly-286320.html February 09, 2019 15:42:07
<![CDATA[ Gặp vị “quan tòa” mang lại hạnh phúc cho người dân ]]>
Phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục, Thẩm phán Trần Trung Nam (TAND huyện Chư Pưh, Gia Lai) mới nhận lời để tôi viết về anh. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/gap-vi-quan-toa-mang-lai-hanh-phuc-cho-nguoi-dan-286318.html February 09, 2019 15:30:55