Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn August 22, 2019 11:28:23 August 22, 2019 11:28:23 <![CDATA[ Quy định về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ]]>
Trong quá trình chuẩn bị sơ kết thi hành Luật HNGD, Bộ Tư pháp đã rà soát, kiến nghị hoàn thiện một số quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-hon-nhan-va-gia-dinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-310070.html August 22, 2019 06:30:47
<![CDATA[ Ngành Tòa án đóng góp rất lớn trong công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật ]]>
Chiều 21/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/nganh-toa-an-dong-gop-rat-lon-trong-cong-tac-hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-310166.html August 21, 2019 20:06:48
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh: Công tác hòa giải, đối thoại được quan tâm, chú trọng ]]>
Trong mấy năm gần đây, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là việc giải quyết, xét xử các loại án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-quang-ninh-cong-tac-hoa-giai-doi-thoai-duoc-quan-tam-chu-trong-309934.html August 21, 2019 11:20:38
<![CDATA[ Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Vướng mắc trong việc xác định quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ]]>
Luật HNGĐ đã sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình để phù hợp hơn với thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình áp dụng chế định này còn vướng mắc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2014-vuong-mac-trong-viec-xac-dinh-quan-he-giua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-309932.html August 20, 2019 08:41:09
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Thái Bình: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ]]>
Trong suốt thời gian vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-thai-binh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-hoa-giai-308282.html August 18, 2019 09:04:22
<![CDATA[ Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học được nghiệm thu xuất sắc ]]>
'Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thể hiện sự công phu, khoa học, toàn diện và có tính thực tiễn cao", Thạc sỹ Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/de-an-xu-ly-vi-pham-trong-linh-vuc-bao-hiem-cua-vu-phap-che-va-quan-ly-khoa-hoc-duoc-nghiem-thu-xuat-sac-309588.html August 16, 2019 17:20:31
<![CDATA[ Công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong xử lý tội phạm về bảo hiểm ]]>
Ngày 16/8, TANDTC tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số điều trong xử lý tội phạm về bảo hiểm. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/cong-bo-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-tandtc-trong-xu-ly-toi-pham-ve-bao-hiem-309528.html August 16, 2019 13:57:17
<![CDATA[ Báo Công lý trao đổi nghiệp vụ báo chí với Hội Nhà báo Thái Lan ]]>
Ngày 15/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan đã tới thăm, trao đổi về nghiệp vụ báo chí với Báo Công lý. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-nganh/bao-cong-ly-trao-doi-nghiep-vu-bao-chi-voi-hoi-nha-bao-thai-lan-309468.html August 15, 2019 20:05:44
<![CDATA[ Chánh án TANDTC Việt Nam tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ]]>
Chiều nay 13/8, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình có buổi tiếp xã giao ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-viet-nam-tiep-xa-giao-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-309226.html August 13, 2019 21:48:38
<![CDATA[ Tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các cán bộ Tòa án ]]>
Chiều nay 13/8, tại trụ sở TANDTC đã diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho một số cán bộ Tòa án. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã đến dự và trao tặng Huy hiệu. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tang-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-cho-cac-can-bo-toa-an-309228.html August 13, 2019 21:45:32