Báo Công lý
Thứ Bảy, 19/10/2019

Phiên họp về Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án

07/5/2019 16:05 UTC+7
(Công lý) - Sáng nay (7/5), TANDTC tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC chủ trì phiên họp.

Phiên họp nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án đã được phê duyệt.

Tại phiên họp, đồng chí Chu Trung Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (TANDTC) đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC cho biết, cuộc họp nhằm xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động của Dự án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong công việc triển khai thực hiện công việc được giao trong năm 2019.

Phiên họp về Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC chủ trì phiên họp.

Theo đó, dự thảo các nội dung kế hoạch trong năm 2019 bao gồm: Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án; thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án; đồng thời tổ chức: Lễ ra mắt phiên họp Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án, Lễ khởi động Dự án, khóa học đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc về công nghệ thông tin và hành chính tư pháp, buổi Tọa đàm của Nhóm nghiên cứu chung nhằm hỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật tại Việt Nam (Luật Hòa giải), khóa tập huấn về hòa giải cho các hòa giải viên; tiến hành nghiên cứu và xây dựng chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ quản lý án nhằm xây dựng hệ thống quản lý án.

Tổ chức Hội thảo Nhóm nghiên cứu chung hỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật tại Hàn Quốc (Luật Hòa giải); tiến hành nghiên cứu, lập kế hoạch điện tử hóa các công việc trong quy trình quản lý án; tổ chức: Hội thảo về tìm hiểu phát triển án lệ và kỹ năng viết bản án, khóa đào tạo trung hạn về 03 chủ đề liên quan đến dân sự có yếu tố nước ngoài, phá sản xuyên quốc gia và thương mại quốc tế tại Hàn Quốc, hội thảo về tăng cường năng lực giảng viên của Học viện Tòa án tại Việt Nam, khoá đào tạo ngắn hạn để phát triển cơ cấu hành chính tư pháp tại Hàn Quốc, tập huấn tăng cường năng lực công nghiệp thông tin tại Việt Nam; giám sát, đánh giá tính khả thi của hệ thống quản lý án và kế hoạch điện tử hóa quy trình quản lý án.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của TANDTC.

Phiên họp về Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền chụp ảnh lưu niệm với các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án

Tại phiên họp, đồng chí Phó Chánh án TANDTC đã lắng nghe các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý dự án đóng góp ý kiến, đánh giá về các nội dung trong dự thảo kế hoạch nhằm tiến hành bổ sung các phần việc sao cho hợp lí và tổ chức triển khai đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chánh án TANDTC đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên, tuy mới bắt đầu nhưng đã có những phần việc được triển khai đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Phó Chánh án yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền giao cho các lãnh đạo đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện các nội dung hoạt động trên.

Mai Đỉnh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật