Báo Công lý
Thứ Sáu, 28/2/2020

TANDTC công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

26/6/2019 23:32 UTC+7
(Công lý) - Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh đối với Thiếu tướng Dương Văn Thăng.

Chiều 26/6, tại trụ sở TANDTC, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TANDTC, chức vụ Phó Chánh án TANDTC và Quyết định của Chánh án TANDTC bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAQSTƯ đối với Thiếu tướng Dương Văn Thăng.

TANDTC công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

Chánh án TANDTC trao quyết định bổ nhiệm cho Thiếu tướng Dương Văn Thăng 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì buổi lễ với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, VKSNDTC, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, các vị Phó Chánh án TANDTC; Thẩm phán TANDTC; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Ngày 18/6/2019, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1059/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Dương Văn Thăng, sinh ngày 8/3/1969, quyền Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương (TAQSTƯ) giữ chức danh Thẩm phán TANDTC, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án TAQSTƯ có thời hạn. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Thẩm phán Dương Văn Thăng trên cương vị Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTƯ, đây là một chức vụ tư pháp cao quý, vinh dự, đầy trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

TANDTC công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

Thiếu tướng Dương Văn Thăng phát biểu tại lễ trao quyết định

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong bộ máy Nhà nước ta, hệ thống TAND có vị trí hết sức quan trọng, thực hiện quyền tư pháp được Hiến pháp ghi nhận. Tòa án có vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp và hoạt động xét xử là trọng tâm. Vì vậy, Phó Chánh án Dương Văn Thăng cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo TANDTC, phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kiên định bản lĩnh chính trị, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo TANDTC xây dựng TAND các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTƯ Dương Văn Thăng phát biểu cảm ơn và bày tỏ vinh dự khi nhận Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ này. Ông xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cơ quan của Đảng, Ban cán sự Đảng TANDTC, lãnh đạo các đơn vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.

Bên cạnh đó, Phó Chánh án Dương Văn Thăng xin hứa luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội và hội nhập quốc tế; cùng tập thể lãnh đạo TANDTC phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TAND trong sạch và liêm chính.

Trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành, lấy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý làm thước đo để thực hiện chức trách nhiệm vụ. Trong cuộc sống, luôn làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

 

 

PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật