Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn February 28, 2020 13:48:24 February 28, 2020 13:48:24 <![CDATA[ Báo Công lý triển khai công tác năm 2020 ]]>
Ngày 27/02, Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/bao-cong-ly-trien-khai-cong-tac-nam-2020-333496.html February 28, 2020 10:50:22
<![CDATA[ Tòa án đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chất lượng xét xử được nâng lên ]]>
Sáng 27/2, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng TANDTC về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/toa-an-da-thuc-hien-nghiem-tuc-cac-chu-truong-cua-dang-chat-luong-xet-xu-duoc-nang-len-333426.html February 27, 2020 20:02:58
<![CDATA[ Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng ]]>
Ngày 25/2, TAND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/bo-nhiem-pho-chanh-an-tand-tp-da-nang-333074.html February 25, 2020 13:52:03
<![CDATA[ TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 ]]>
Sáng nay (24/2), tại Hà Nội, TANDTC đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-to-chuc-hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-nam-2019-333006.html February 24, 2020 18:18:38
<![CDATA[ Trao tặng Huy chương Hữu nghị cho Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam ]]>
Chiều 19/2, tại trụ sở TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã trao tặng Huy chương Hữu nghị cho ông Kim Jinoh, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/trao-tang-huy-chuong-huu-nghi-cho-giam-doc-quoc-gia-koica-tai-viet-nam-332382.html February 19, 2020 19:08:38
<![CDATA[ Tòa án có thẩm quyền hủy đăng ký kết hôn trái luật không? ]]>
Việc xét xử các vụ án hành chính hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó có những bất cập từ các quy định của pháp luật, như việc hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật, khiếu kiện chứng thực của UBND, kết quả đấu thầu… ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/toa-an-co-tham-quyen-huy-dang-ky-ket-hon-trai-luat-khong-332370.html February 19, 2020 17:58:20
<![CDATA[ Giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tương trợ tư pháp trong hoạt động tố tụng ]]>
Bộ Tư pháp vừa có cuộc họp Hội đồng thẩm định chuẩn bị cho viêc xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Đây là dự án Luật quan trọng nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc hiện nay trong tố tụng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/giai-quyet-nhung-kho-khan-vuong-mac-ve-tuong-tro-tu-phap-trong-hoat-dong-to-tung-332220.html February 18, 2020 15:55:28
<![CDATA[ Lãnh đạo TANDTC làm việc với Báo Nhân dân ]]>
Ngày 17/2, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì buổi làm việc của cán bộ chủ chốt TANDTC và Báo Nhân dân để tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/lanh-dao-tandtc-lam-viec-voi-bao-nhan-dan-332190.html February 18, 2020 14:33:58
<![CDATA[ Một số vấn đề nghiệp vụ từ các phiên tòa của Hội đồng Thẩm phán ]]>
Một trong những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý qua các phiên tòa Tháng 01/2020 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC là vấn đề giả tạo về giá có phải là hợp đồng giả tạo? ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/mot-so-van-de-nghiep-vu-tu-cac-phien-toa-cua-hoi-dong-tham-phan-332068.html February 17, 2020 14:12:47
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Yên Bái: Tập trung công tác xét xử và tăng cường phòng chống dịch bệnh ]]>
Ngay từ những ngày làm việc đầu năm Canh Tý, lãnh đạo TAND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động Tòa án hai cấp thực hiện nghiêm các nội dung về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-hai-cap-tinh-yen-bai-tap-trung-cong-tac-xet-xu-va-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-331756.html February 17, 2020 07:32:40