Báo Công lý
Thứ Ba, 02/6/2020

Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp

21/9/2019 10:42 UTC+7
(Công lý) - Trong những năm qua, Tòa án Quân sự (TAQS) Thủ đô Hà Nội luôn quán triệt sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của TANDTC, TAQS Trung ương.

Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt các mặt công tác, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

Trong những năm qua, TAQS Thủ đô Hà Nội đã giải quyết tốt các vụ án thuộc thẩm quyền; 100% các vụ án được đưa ra xét xử đều đúng thời hạn luật định, trong đó có nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài. Đơn vị luôn quán triệt sâu sắc chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vụ án, bảo đảm đúng đắn, chính xác, khách quan. Khi thụ lý vụ án, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan nghiên cứu rồi phân công từng vụ án cụ thể cho phù hợp với năng lực, trình độ của Thẩm phán. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, xét xử đúng trình tự, thủ tục luật định theo tinh thần cải cách tư pháp. Phán quyết của HĐXX dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa, chú trọng và đề cao bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hình phạt áp dụng với bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm.

Các bản án tuyên bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, được dư luận xã hội đồng tình cao, củng cố niềm tin vào công lý. Chất lượng xét xử được giữ vững. Cán bộ không có biểu hiện tiêu cực liên quan đến công tác giải quyết án.

Trong quá trình giải quyết các vụ án, TAQS Thủ đô Hà Nội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định có lợi cho người phạm tội theo BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), các Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành BLHS năm 2015 và BLHS năm 2015. Ủy ban Thẩm phán đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong việc xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thực hiện đúng theo quy định của Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 27-QĐ/QU của Quân ủy Trung ương. Các ý kiến đề xuất, tham mưu đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật, được Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đánh giá cao. 

Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp

Thượng tá Phạm Minh Khôi, Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra nghiệp vụ luôn được TAQS Thủ đô Hà Nội tổ chức thực hiện nghiêm túc; duy trì thường xuyên việc kiểm tra giám đốc với các bản án đã có hiệu lực của TAQS khu vực và tự kiểm tra án của cấp mình, kịp thời ra các Thông báo kiểm tra án theo đúng quy định. Qua các Thông báo kịp thời chỉ ra những sai sót để đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên rút kinh nghiệm sửa chữa trong công tác chuyên môn. Do vậy, đơn vị không có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Tiến hành tổ chức được nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC của TANDTC và Công văn số 247/TA-NCTH của TAQS Trung ương. Thực hiện tốt việc công khai bản án theo Nghị quyết của HĐTP TANDTC và các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Công tác thi hành án hình sự đã được đơn vị chủ động triển khai thực hiện và luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thường xuyên phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện; nhằm đảm bảo 100% bản án có hiệu lực pháp luật đều được thi hành đúng thời gian, thủ tục, không có trường hợp nào để quá thời hạn luật định. Đơn vị đã tổ chức nhiều đợt xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho hàng trăm phạm nhân, theo đúng quy định của pháp luật; có tác dụng động viên, khuyến khích phạm nhân lao động, cải tạo tiến bộ. Hồ sơ thi hành án được lập và lưu trữ đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.

Chú trọng công tác cán bộ, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật quân đội

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được TAQS Thủ đô Hà Nội chú trọng, trong năm đã tổ chức tuyên truyền hàng trăm giờ, với nhiều nội dung tuyên truyền như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Quân nhân chuyên nghiệp,... cho hàng nghìn lượt người nghe, nhằm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức và đơn vị đóng quân trên địa bàn. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật quân đội, nhất là các đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu trên địa bàn.

Cùng với đó là công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đơn vị tập trung vào nhiệm vụ kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì và đội ngũ Thẩm phán. Công tác quy hoạch cán bộ tiếp tục được rà soát, bổ sung và thực hiện thống nhất dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng. Công tác cán bộ trong năm qua tiếp tục được triển khai thực hiện theo hướng bám sát các nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần cải cách tư pháp theo lộ trình của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV về việc thành lập TAQS quân khu và tương đương,... Quyết định số 181/2019/QĐ-TANDTC của TANDTC về biên chế, số lượng Thẩm phán và cơ cấu chức danh trong TAQS các cấp.

Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp

Cán bộ, Thẩm phán Tòa án Quân sự Thủ đô

Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chức danh tư pháp cũng như việc tiếp nhận, tuyển dụng, kiện toàn, đề nghị phong thăng quân hàm, nâng lương, cử đi thi Thẩm phán, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ luôn được đơn vị tiến hành chặt chẽ, đảm bảo tốt tiêu chí, đúng thủ tục, quy trình phục vụ tốt cho thực hiện nhiệm vụ chính trị. 100% cán bộ TAQS Thủ đô Hà Nội có bản lĩnh chính trị vững vàng, cán bộ làm công tác chuyên môn đều có trình độ đại học và trên đại học, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, TAQS Thủ đô Hà Nội cũng luôn quan tâm, chú trọng, thực hiện nghiêm túc các vấn đề khác như: Công tác hành chính pháp lý, hành chính tư pháp; Công tác bảo mật và chế độ lưu trữ công văn…

Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, TAQS Thủ đô Hà Nội còn thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, là đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương.

Phát huy những kết quả đơn vị đã đạt được; trong thời gian tới, TAQS Thủ đô Hà Nội tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là công tác giải quyết án đảm bảo các vụ án đưa ra xét xử đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người vô tội,... Tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; tiếp tục kiện toàn biên chế, tổ chức, đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của TANDTC và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

TAQS Thủ đô Hà Nội  tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn, thực hiện tốt công tác hành chính pháp lý, thống kê hình sự, thống kê tội phạm, chính trị, quân sự; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cải cách tư pháp, cũng như nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội nói chung và cho các đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu nói riêng. 

Thượng tá Phạm Minh Khôi - Chánh án TAQS Thủ đô Hà Nội

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật