Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn June 02, 2020 16:09:01 June 02, 2020 16:09:01 <![CDATA[ Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Đề nghị bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm ]]>
Tại phiên Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số nội dung như: Các hành hành vi bị nghiêm cấm, vấn đề bảo mật thông tin… vào dự thảo Luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/du-thao-luat-hoa-giai-doi-thoai-tai-toa-an-de-nghi-bo-sung-mot-so-hanh-vi-bi-nghiem-cam-345578.html June 02, 2020 12:07:11
<![CDATA[ Giải đáp các tình huống liên quan đến tội phạm áp dụng án treo ]]>
Tại hội nghị tập huấn trực tuyến giải đáp nghiệp vụ cho các Tòa án toàn quốc mới đây, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các vụ án và thực tiễn xét xử đã được các Thẩm phán TANDTC hướng dẫn tới các Thẩm phán, Tòa án địa phương. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/giai-dap-cac-tinh-huong-lien-quan-den-toi-pham-ap-dung-an-treo-345570.html June 02, 2020 10:20:59
<![CDATA[ Đại hội Đảng bộ Cơ quan TAND tỉnh Quảng Ninh ]]>
Chiều nay (30/5), Đảng bộ Cơ quan TAND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/dai-hoi-dang-bo-co-quan-tand-tinh-quang-ninh-345304.html May 30, 2020 20:29:44
<![CDATA[ Lấy ý kiến Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC ]]>
Ngày 29/5, TANDTC tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/lay-y-kien-de-an-thanh-lap-doi-ngu-bien-phien-dich-cua-tandtc-345196.html May 29, 2020 21:30:14
<![CDATA[ Cục Kế hoạch-Tài chính TANDTC tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ]]>
Ngày 28/5, Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển, cùng ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/cuc-ke-hoach-tai-chinh-tandtc-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-chi-bo-nhiem-ky-2020-2022-345144.html May 29, 2020 12:05:09
<![CDATA[ Đại hội Chi bộ Vụ Thi đua-Khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022 ]]>
Ngày 28/5, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh án TANDTC tham dự và chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/dai-hoi-chi-bo-vu-thi-dua-khen-thuong-nhiem-ky-2020-2022-345102.html May 29, 2020 07:03:17
<![CDATA[ Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025 ]]>
Ngày 28/5, Đảng bộ Văn phòng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC tham dự với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/dai-hoi-dang-bo-van-phong-tandtc-nhiem-ky-2020-2025-345100.html May 29, 2020 07:01:27
<![CDATA[ TAND cấp cao tại Hà Nội: Chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển ]]>
Từ khi được thành lập, TAND cấp cao tại Hà nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với các chỉ tiêu công tác năm sau cao hơn năm trước, nhất là tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-cap-cao-tai-ha-noi-chang-duong-5-nam-xay-dung-va-phat-trien-345024.html May 28, 2020 15:12:48
<![CDATA[ Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2022 ]]>
Ngày 27/5, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/dai-hoi-chi-bo-vu-hop-tac-quoc-te-tandtc-nhiem-ky-2020-2022-344972.html May 28, 2020 07:38:58
<![CDATA[ Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022 ]]>
Ngày 26/5, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TANDTC tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/dai-hoi-chi-bo-vu-phap-che-va-quan-ly-khoa-hoc-nhiem-ky-2020-2022-344860.html May 27, 2020 11:57:21