Báo Công lý
Thứ Hai, 22/7/2019
rss
Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
16:20 03/7/2019
Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân như Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
10:35 29/6/2019
Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân. Trong chế độ Dân chủ Cộng hòa, dân là chủ, thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ trung ương đến địa phương đều phải
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
06:15 25/6/2019
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải
Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân
Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân
08:24 21/6/2019
Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành
Phong cách sống Hồ Chí Minh
Phong cách sống Hồ Chí Minh
10:48 13/6/2019
Nét chung trong phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất mực giản dị, thanh cao, đạm bạc trong đời sống vật chất, nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức - tinh thần;
Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh
Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh
06:35 11/6/2019
Phản ánh nhân cách, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức trong sáng của Người, nét chung tạo nên tính nhất quán trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành, bình dị, tự nhiên.
Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh
Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh
07:20 07/6/2019
Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực của Hồ Chí Minh là không hề né tránh những sự việc tiêu cực, thường được đội danh là “nhạy cảm”, càng không cho phép lợi dụng hai chữ
Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh
Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh
06:24 04/6/2019
Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh là biết động viên, khuyến khích “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, tức là phải làm cho cấp dưới không sợ nói sự thật và cấp trên
Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh
10:17 30/5/2019
Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với tư tưởng, đạo đức của Người; thể hiện một nhân cách lớn, siêu việt, trí tuệ
 Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
06:20 28/5/2019
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người cả đời phấn đấu hy sinh, tất cả vì dân, vì nước, vì hạnh phúc con người.
Những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng
Những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng
06:23 24/5/2019
Hồ Chí Minh nêu lên ba nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội và chính Người đã suốt đời không mệt mỏi tự rèn mình làm tấm gương để giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên,
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
06:40 21/5/2019
Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa”, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, nếu không có đạo đức làm nền tảng, làm
Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng
Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng
07:02 16/5/2019
"Trong phê bình và tự phê bình phải thật thà, thẳng thắn, không nể nang, không giấu giếm, không thêm bớt khuyết điểm", Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
06:36 14/5/2019
Về công tác cán bộ, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Người nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của người cán bộ trong sự nghiệp cách
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
15:30 11/5/2019
Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam xuất phát từ thực tiễn Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
07:14 09/5/2019
Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại
Sự kiện nổi bật