Báo Công lý
Thứ Bảy, 19/9/2020
rss
Thấm nhuần sâu sắc và tiếp tục thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thấm nhuần sâu sắc và tiếp tục thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nội dung trên và nêu rõ, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của Người là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam.

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Di chúc của Bác mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc
Di chúc của Bác mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc
13:43 30/8/2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung trên tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam
21:43 28/8/2019
50 năm đã trôi qua, Di chúc của Bác vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không phải vào Trung ương để cho oai, hay kiếm chác cái gì
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không phải vào Trung ương để cho oai, hay kiếm chác cái gì
10:17 28/8/2019
"Không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, để cống hiến, trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng mạnh lên", Tổng Bí
Rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo Di chúc của Bác
Rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo Di chúc của Bác
21:39 26/8/2019
Nhiều câu chuyện về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đảng viên trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các cán bộ Đoàn chia sẻ trong chuỗi hoạt động tổng kết "Tuổi
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới
10:46 21/8/2019
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII
Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên định mục tiêu mà Đảng, Bác Hồ đã chọn
Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên định mục tiêu mà Đảng, Bác Hồ đã chọn
09:19 20/8/2019
Thủ tướng yêu cầu nội dung trên đối với lực lượng công an nhân dân và lưu ý các thế lực thù địch có thể lợi dụng bối cảnh cả nước đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp
Làm cho tư tưởng, đạo đức Bác Hồ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội
Làm cho tư tưởng, đạo đức Bác Hồ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội
14:38 19/8/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nội dung trên tại chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Hồ Chí
Khối thi đua số VII- Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề
Khối thi đua số VII- Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề
21:02 31/7/2019
Sáng 31/07, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Khối thi đua số VII - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ
Một số nhiệm vụ, giải pháp về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Một số nhiệm vụ, giải pháp về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
21:49 22/7/2019
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích
Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
07:36 18/7/2019
Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay
09:07 16/7/2019
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".
Phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
06:18 12/7/2019
Phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của nhân dân.
Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
08:48 09/7/2019
Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh thể hiện nhiều cách. Người chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần
Vinh danh tập thể, cá nhân thi đua làm theo lời Bác
Vinh danh tập thể, cá nhân thi đua làm theo lời Bác
19:17 07/7/2019
19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đi đầu trong học tập, lao động sáng tạo... đã được ghi nhận, tôn vinh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo
Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
11:02 05/7/2019
Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ “làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a,b,c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc
Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân
16:20 03/7/2019
Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân như Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành.
Sự kiện nổi bật