Báo Công lý
Thứ Bảy, 06/6/2020

BHXH Việt Nam quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế

04/1/2018 09:44 UTC+7
(Công lý) - Cán bộ cơ quan BHXH tham gia đấu thầu thuốc phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu thuốc theo quy định…

Trên đây là một trong những nội dung tại Quyết định số 3015/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế. Quy định nhằm cụ thể hóa việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế theo Quy định của Chính phủ;các Thông tư của Bộ Y tế.

BHXH Việt Nam quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế

Lễ mở thầu các gói thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 ngày 20/11/2017. Ảnh: BHXH Việt Nam

Theo đó, đối tượng áp dụng là các đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cử tham gia vào các hội đồng đấu thầu thuốc (bao gồm đấu thầu thuốc tập trung Quốc gia, đàm phán giá thuốc, đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế thuộc Bộ, Ngành) và giao nhiệm vụ. Các đơn vị, cá nhân thuộc BHXH tỉnh được Giám đốc BHXH tỉnh cử tham gia vào các hội đồng đấu thầu thuốc (bao gồm đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương, đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế thuộc địa bàn quản lý, kể cả các cơ sở y tế thuộc Bộ, Ngành) và giao nhiệm vụ.

Cán bộ cơ quan BHXH tham gia đấu thầu thuốc phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu thuốc theo quy định. Có trình độ chuyên môn là dược sỹ đại học, bác sỹ, cử nhân kinh tế, cử nhân tài chính, cử nhân luật. Có thời gian công tác từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu thuốc.

Các thành viên cơ quan BHXH tham gia đấu thầu thuốc thực hiện đầu đủ trách nhiệm theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Thông tư số 11/2016/TT-BYT và các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên theo Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng đấu thầu; tham gia họp đầy đủ; chịu trách nhiệm đối với nội dung tham gia trong các hội đồng đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế. Có trách nhiệm bảo mật các tài liệu theo quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc. Thực hiện nghiêm quy định về những hành vi bị cấm trong quá trình tham gia đấu thầu thuốc. Có quyền yêu cầu hội đồng đấu thầu cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến gói thầu; bảo lưu ý kiến khi cần thiết trong biên bản cuộc họp của Hội đồng.

Các thành viên cơ quan BHXH tham gia xây dựng; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tham gia xây dựng, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ sự thầu, hồ sơ đề xuất; tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Tham gia điều tiết việc thực hiện thỏa thuận khung của các cơ sở khám chữa bệnh đối với gói đấu thầu tập trung địa phương; đấu thầu tập trung quốc gia, đàm phán giá.

Tại BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh quyết định thành lập Tổ tham gia đấu thầu thuốc (Tổ đấu thầu) để tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, cung cấp thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn và tham phân cấp. Tổ trưởng Tổ đấu thầu là Giám đốc BHXH tỉnh hoặc Phó Giám đốc BHXH tỉnh được giao phụ trách công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Số lượng thành viên của Tổ đấu thầu căn cứ số lượng Hội đồng đấu thầu thuốc tại địa phương. Thành viên Tổ đấu thầu hoạt động kiêm nhiệm.

Giám đốc BHXH tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đảm bảo hiệu quả công tác đấu thầu thuốc và theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tổ chức tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn và theo phân cấp của BHXH Việt Nam.

Tại BHXH Việt Nam, Ban Dược và Vật tư Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất danh sách cán bộ tham gia vào các hội đồng đấu thầu thuốc; tham gia tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở y tế do Bộ Y tế hoặc do các bộ, ngành thành lập. Hướng dẫn BHXH các tỉnh tham gia đấu thầu thuốc theo quy định. Định kỳ cung cấp thông tin về giá thuốc trúng thầu, giá thuốc trúng thầu trung bình theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo, tập huấn cán bộ cơ quan BHXH tham gia đấu thầu thuốc. Đề nghị Bộ Y tế và các Bộ liên quan giải quyết các vướng mắc trong quá trình tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế.

Lan Trần
Bạn đang đọc bài viết BHXH Việt Nam quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật