Báo Công lý
Thứ Tư, 03/6/2020

Cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

28/10/2019 09:34 UTC+7
(Công lý) - BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3985/BHXH-LT về việc hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung của Ngành.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp và tiếp theo Công văn số 2812/BHXH-LT ngày 2/8/2019 về việc cấp tài khoản truy cập phần mềm Lưu trữ hồ sơ điện tử trên Hệ thống để khai thác làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số hóa và bổ sung hồ sơ để cập nhật lên Hệ thống Lưu trữ tập trung phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ và lưu trữ hồ sơ hưởng các chế độ BHXH.

Cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

Ảnh minh họa

Cụ thể, việc cập nhật hồ sơ mới lên Hệ thống Lưu trữ tập trung được thực hiện tại các phòng/bộ phận nghiệp vụ với 3 bước:

Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ giấy đã tiếp nhận, trừ sổ BHXH để cập nhật vào Hệ thống; đồng thời, kiểm tra đảm bảo đủ thành phần hồ sơ, tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ, scan toàn bộ hồ sơ giấy để cập nhật vào hệ thống và chuyển cho bộ phận Chế độ BHXH.

Bước 2: Bộ phận Chế độ BHXH truy cập vào Hệ thống, cập nhật thông tin, đối chiếu với dữ liệu để xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và trình lãnh đạo phê duyệt các quyết định, bản quá trình đóng BHXH tương ứng với từng chế độ theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH; đồng thời in 2 bản các quyết định hưởng, quá trình đóng BHXH trình lãnh đạo ký phát hành và chuyển bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC.

Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC nhận hồ sơ đã được giải quyết từ bộ phận Chế độ BHXH để trả cho người nộp theo hình thức đã đăng ký nhận hồ sơ. Tích hợp hồ sơ giấy đã tiếp nhận và được số hóa với hồ sơ đã được giải quyết, ký số từ bộ phận Chế độ BHXH, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý thì chuyển sang Hệ thống Lưu trữ tập trung; đồng thời tổ chức lưu trữ hồ sơ giấy theo quy định.

Trong quá trình khai thác hồ sơ hưởng BHXH tại phần mềm Lưu trữ hồ sơ điện tử (tại địa chỉ: luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn), mà tại kho Lưu trữ hồ sơ điện tử không lưu trữ hồ sơ hoặc có hồ sơ nhưng không đầy đủ như hồ sơ đang lưu trữ tại BHXH tỉnh, thì BHXH tỉnh gửi hồ sơ hoặc thành phần hồ sơ còn thiếu về Trung tâm Lưu trữ (BHXH Việt Nam) để kịp thời số hóa, cập nhật vào Hệ thống Lưu trữ tập trung; đồng thời sao y một bộ để lưu trữ tại BHXH các tỉnh, thành phố.

PV
Bạn đang đọc bài viết Cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật