Báo Công lý
Thứ Bảy, 08/8/2020

Đẩy mạnh lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

27/9/2017 09:53 UTC+7
(Công lý) - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra kể từ ngày 1/1/ 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, thực hiện thành công Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng quốc gia và cải thiện đời sống cho nông dân, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Lộ trình để đảm bảo mục tiêu đã đề ra; hướng dẫn, chấn chỉnh, và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu từ ngày 1/1/ 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh/thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành tại địa phương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có hệ thống phân phối trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng.

Đẩy mạnh lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Từ ngày 1/1/ 2018, chỉ sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Ảnh minh họa

Người đứng đầu ngành công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật về bồn bể, kho chứa, các cơ sở phối trộn và phân phối xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 đáp ứng nhu cầu thị trường; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước và Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 28 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mới, mở rộng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5 RON 92 gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31/10/2017 để phục vụ quản lý nhà nước. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc kinh doanh xăng dầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật để đảm bảo kể từ ngày 1/1/ 2018, chỉ sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95; đăng ký kế hoạch kinh doanh xăng E5 RON 92 với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.Chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân nhân và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E5 RON 92.

Đối với các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật và triển khai thực hiện Lộ trình, xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo kể từ ngày 1/1/ 2018, chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phương án đảm bảo nguồn nguyên liệu sắn phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tổ chức sản xuất kinh doanh, phân phối E100 đảm bảo yêu cầu chất lượng để pha chế xăng E5 RON 92, đáp ứng nhu cầu nguồn cung E100.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai tái khởi động lại Nhà máy, đảm bảo các nhà máy tiến hành hoạt động trở lại phù hợp với công suất vận hành và hiệu quả của Nhà máy kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Dầu khí và Than) trước ngày 28 hàng tháng để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương như Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai các công việc tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc các địa phương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học (E5 RON 92, E100) cung cấp cho thị trường; Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, khẩn trương rà soát các văn bản, nghiên cứu xây dựng cơ chế về giá để đảm bảo mức hấp dẫn sử dụng nhiên liệu sinh học E5 RON92; Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, nghiên cứu cơ chế về thuế đối với nguồn etanol nhiên liệu E100, đảm bảo chênh lệch giá của E100 nhập khẩu cao hơn 5-7% so với E100 sản xuất trong nước.

Lan Trần

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật