Báo Công lý
Thứ Sáu, 20/9/2019

Agribank tổ chức Hội nghị công tác trụ sở chính

07/3/2018 09:23 UTC+7
Vừa qua, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị công tác Trụ sở chính nhằm tổng kết công tác quản trị, điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh, Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Tiết Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Đức Ấn, các Thành viên Hội đồng thành viên, các Phó Tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng; toàn thể cán bộ nhân viên các Ủy Ban, Ban, Trung Tâm, đơn vị sự nghiệp, Kiểm toán nội bộ, Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, các đơn vị sự nghiệp, các văn phòng đại diện khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nam bộ…

Agribank tổ chức Hội nghị công tác trụ sở chính

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo: “Báo cáo công tác của Hội đồng Thành viên tại Trụ sở chính” và “Báo cáo kết quả đánh giá người lao động giữ chức danh chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên tại Trụ sở chính”; “Báo cáo công tác của Ban điều hành tại Trụ sở chính” và “Báo cáo kết quả đánh giá người lao động giữ chức danh chức vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng Giám đốc tại Trụ sở chính”; “Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát”; đồng thời nghe ý kiến tham luận của một số đơn vị tại Trụ sở chính…

Năm 2017, công tác quản trị điều hành của Trụ sở chính Agribank đã góp phần quyết định cho những thành công của Agribank trong hoạt động kinh doanh, thông qua kịp thời ra các quyết sách về hàng loạt các vấn đề mang tính chiến lược, kế hoạch nhằm định hướng cho hoạt động của Agribank phát triển ổn định, bền vững, an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo hoàn thiện, thông qua và trình Ngân hàng Nhà nước về đề án chiến lược kinh doanh của Agribank giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Thông qua Đề án chiến lược phát triển dịch vụ giai đoạn 2016-2020; Ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 09/01/2017 về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017.

Agribank tổ chức Hội nghị công tác trụ sở chính

Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn trình bày Báo cáo công tác của Hội đồng Thành viên tại Trụ sở chính

Cũng trong năm 2017, Trụ sở chính Agribank tập trung hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ chế quản trị điều hành, tạo cơ sở pháp lý nội bộ cho hoạt động của Agribank, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Agribank: Cơ chế quản trị điều hành nội bộ, quy chế cho vay đối với khách hàng, quy chế khoán tài chính, quy chế xây dựng và điều hành kế hoạch kinh doanh, quy định về tiêu chí xếp loại chi nhánh trong hệ thống, đề án điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, phương án điều chỉnh lãi suất đối với các khoản nợ đã xử lý dự phòng rủi ro, nợ bán cho VAMC có lãi tồn đọng và phương án giảm miễn lãi trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và chỉ thị số 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng…

Trụ sở chính Agribank tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại một số đơn vị tại trụ sở chính và chi nhánh phù hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu quản trị điều hành của Agribank, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị. Bên cạnh đó Trụ sở chính tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường cơ chế giám sát, đánh giá phù hợp đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc bổ nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo, trình độ ngoại ngữ của cán bộ được cải thiện, chủ động tích cực triển khai các công việc cần thiết chuẩn bị cho việc cổ phần hóa trong thời gian tới.

Agribank tổ chức Hội nghị công tác trụ sở chính

Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành trình bày Báo cáo công tác của Ban điều hành tại Trụ sở chính

Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Trụ sở chính Agribank tiếp tục hoàn thiện các hệ thống cơ chế, quy chế đảm bảo cho việc vận hành Trụ sở chính, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển toàn hệ thống; Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phân công cụ thể đến từng cán bộ để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Bổ sung cơ chế đánh giá, xếp loại và phân phối thu nhập phù hợp đến người lao động; Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào quản trị điều hành; Đề cao kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh việc thực hiện nội quy lao động....

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh nhấn mạnh: Trong năm 2017, Trụ sở chính Agribank đã đoàn kết, nhất trí, chủ động, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác điều hành. Năm 2018 và những năm tới, toàn thể cán bộ nhân viên Trụ sở chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xứng đáng là đầu tầu gương mẫu trong hệ thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Agribank.

Trụ sở chính Agribank đã góp phần quan trọng tạo nên thành công Agribank đạt được trong năm 2017: tổng tài sản đạt gần 1 triệu 200 ngàn tỷ đồng, Nguồn vốn huy động đạt gần 01 triệu 100 ngàn tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ. Lợi nhuận trước thuế tăng 20% (đạt 5.018 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay); Nộp ngân sách Nhà nước 1.200 tỷ đồng.
 
Năm 2018 là năm quan trọng trong lộ trình Agribank thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu trọng tâm: tiếp tục củng cố, ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, giải quyết dứt điểm các bất cập, tồn tại, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng “Tam nông”, khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị… Agribank Trụ sở chính tiếp tục thể hiện tốt vai trò đầu tầu trong hoạt động quản trị điều hành, cùng các đơn vị trong hệ thống thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, đưa Agribank tiếp tục phát triển bền vững.
Lại Hương
Bạn đang đọc bài viết Agribank tổ chức Hội nghị công tác trụ sở chính tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật