Báo Công lý
Thứ Hai, 10/8/2020

can-bang-gioi-tinh

"Trọng nam khinh nữ", Việt Nam sẽ thiếu 4,3 triệu phụ nữ
18/10/2017 10:19

"Trọng nam khinh nữ", Việt Nam sẽ thiếu 4,3 triệu phụ nữ

can-bang-gioi-tinh
Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam vẫn ở ngưỡng đáng báo động.
Sự kiện nổi bật