Báo Công lý
Thứ Năm, 06/8/2020

chạy chức trong công tác cán bộ

Ông Phạm Minh Chính: Chống tiêu cực, sách nhiễu trong công tác cán bộ
04/12/2018 08:00

Ông Phạm Minh Chính: Chống tiêu cực, sách nhiễu trong công tác cán bộ

chạy chức trong công tác cán bộ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị nội dung trên tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.
Sự kiện nổi bật