Báo Công lý
Chủ nhật, 05/7/2020

chủ tịch hạ viện australia thăm việt nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia
24/07/2018 11:21

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

chủ tịch hạ viện australia thăm việt nam
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược với Australia.
Sự kiện nổi bật