Báo Công lý
Chủ nhật, 09/8/2020

chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
15/06/2018 16:15

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sự kiện nổi bật