Báo Công lý
Thứ Sáu, 03/7/2020

cổ phiếu ngân hàng

Chọn cổ phiếu nào khi thị trường giảm điểm?
21/06/2018 14:10

Chọn cổ phiếu nào khi thị trường giảm điểm?

cổ phiếu ngân hàng
Thị trường chứng khoán vẫn đang chứng kiến sự điều chỉnh, tâm lý giằng co chi phối. Thế nhưng, VN- Index giảm cũng là cơ hội cho nhiều nhà đầu tư, đặc biệt với một số mã cổ phiếu ngân hàng có giá trị sinh lời cao như TCB.
Sự kiện nổi bật