Báo Công lý
Thứ Năm, 09/4/2020

Đặt mục tiêu các doanh nghiệp

Đặt mục tiêu các doanh nghiệp - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất Đặt mục tiêu các doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề Đặt mục tiêu các doanh nghiệp 24h qua.

Doanh nghiệp Việt Nam cần làm chủ các công nghệ nền tảng trong Chính phủ điện tử
03/11/2019 10:08

Doanh nghiệp Việt Nam cần làm chủ các công nghệ nền tảng trong Chính phủ điện tử

Đặt mục tiêu các doanh nghiệp
Mật mã, nền tảng chia sẻ dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh mạng là 4 công nghệ nền tảng, chủ chốt trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT đặt mục tiêu các doanh nghiệp Việt Nam ...
Sự kiện nổi bật