Báo Công lý
Thứ Năm, 09/4/2020

hình phạt tù

hình phạt tù - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất hình phạt tù nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề hình phạt tù 24h qua.

Đảm bảo tính nhân đạo, hướng thiện trong chính sách hình sự
23/03/2019 09:22

Đảm bảo tính nhân đạo, hướng thiện trong chính sách hình sự

hình phạt tù
Bộ luật hình sự (BLHS) 2015 đã có những quy định nhằm thể chế hóa chủ trương hạn chế hình phạt tù, đảm bảo tính nhân đạo, hướng thiện trong chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và các đối tượng yếu ...
Thời gian thử thách của án treo
07/03/2019 11:10

Thời gian thử thách của án treo

hình phạt tù
Án treo là một chế định thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta.
Phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
21/12/2017 07:10

Phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

hình phạt tù
Mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án.
Sự kiện nổi bật