Báo Công lý
Thứ Năm, 06/8/2020

hội nghị trung ương 11

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn về công tác cán bộ
11/10/2019 20:20

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn về công tác cán bộ

hội nghị trung ương 11
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.
Trung ương thảo luận Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
10/10/2019 17:40

Trung ương thảo luận Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

hội nghị trung ương 11
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Trung ương thảo luận Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030
08/10/2019 18:31

Trung ương thảo luận Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030

hội nghị trung ương 11
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm ...
Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh
07/10/2019 18:11

Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh

hội nghị trung ương 11
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 nội dung tại Hội nghị Trung ương 11
07/10/2019 14:18

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 nội dung tại Hội nghị Trung ương 11

hội nghị trung ương 11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu nêu 4 vấn đề quan trọng tại Lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
07/10/2019 10:43

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

hội nghị trung ương 11
Trung ương sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020 và một số vấn đề quan ...
Hội nghị Trung ương 11 khóa XII: Thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng
07/10/2019 09:37

Hội nghị Trung ương 11 khóa XII: Thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng

hội nghị trung ương 11
Trung ương sẽ thảo luận, thông qua, quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị..., Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ...
Sự kiện nổi bật