Báo Công lý
Thứ Hai, 13/7/2020

nước mắm nhiễm thạch tín

Xử phạt 50 cơ quan báo chí đăng thông tin sai về nước mắm
21/11/2016 16:01

Xử phạt 50 cơ quan báo chí đăng thông tin sai về nước mắm

nước mắm nhiễm thạch tín
Ngày 21/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả xử lý vi phạm đối với 50 cơ quan báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định.
Cải chính thông tin
08/11/2016 22:00

Cải chính thông tin

nước mắm nhiễm thạch tín
Báo điện tử Công lý xin cải chính thông tin sai về nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng và xin lỗi người dân, bạn đọc, các nhà sản xuất nước mắm có sản phẩm liên quan và các cơ quan quản lý.
Sự kiện nổi bật