Báo Công lý
Thứ Năm, 06/8/2020

phan ngọc thọ

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
15/06/2018 16:15

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

phan ngọc thọ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sự kiện nổi bật