Báo Công lý
Chủ nhật, 12/7/2020

tiểu ban kinh tế-xã hội

Dự thảo báo cáo không phải viết cho nội bộ, mà viết cho người dân xem, cho quốc tế đánh giá
16/01/2020 16:40

Dự thảo báo cáo không phải viết cho nội bộ, mà viết cho người dân xem, cho quốc tế đánh giá

tiểu ban kinh tế-xã hội
Thủ tướng nêu rõ, các dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị, xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp không phải viết cho nội bộ chúng ta mà viết cho người dân xem, cho quốc tế đánh giá định hướng phát triển của Việt Nam.
Cần có các bộ chỉ số, thước đo làm cơ sở đánh giá đúng về khoa giáo, văn hoá, xã hội
08/01/2020 09:38

Cần có các bộ chỉ số, thước đo làm cơ sở đánh giá đúng về khoa giáo, văn hoá, xã hội

tiểu ban kinh tế-xã hội
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nội dung trên trong việc hoàn thiện nhóm nội dung khoa giáo, văn hoá, xã hội trong các dự thảo văn kiện Đại hội.
Trung ương thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020
09/10/2019 17:08

Trung ương thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

tiểu ban kinh tế-xã hội
Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách ba năm 2020-2022 đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu thảo luận tại tổ vào chiều 9/10.
Trung ương thảo luận Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030
08/10/2019 18:31

Trung ương thảo luận Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030

tiểu ban kinh tế-xã hội
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm ...
Họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội: Thảo luận, thống nhất một số nội dung
01/10/2019 14:56

Họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội: Thảo luận, thống nhất một số nội dung

tiểu ban kinh tế-xã hội
Một số nội dung của 2 văn kiện mà Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII đang xây dựng được các thành viên tập trung thảo luận gồm: đánh giá kết quả đạt được, đột phá chiến lược, tốc độ tăng trưởng kinh tế…
Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội
24/09/2019 19:04

Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội

tiểu ban kinh tế-xã hội
Thủ tướng nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương diễn ra chiều ngày 24/9.
Họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội: Cần có khát vọng, tinh thần đột phá phát triển
23/08/2019 08:56

Họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội: Cần có khát vọng, tinh thần đột phá phát triển

tiểu ban kinh tế-xã hội
“Đánh giá tình hình cho đúng, cho sát, đồng thời có khát vọng phát triển, đặc biệt là tinh thần đột phá phát triển, bàn tiến lên chứ không phải bàn lùi, để đưa dân tộc ta có bước phát triển mới”, Thủ tướng yêu cầu các ...
Họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội: Tiếp tục tiếp thu ý kiến và hoàn thiện các dự thảo
09/08/2019 10:01

Họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội: Tiếp tục tiếp thu ý kiến và hoàn thiện các dự thảo

tiểu ban kinh tế-xã hội
Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chỉ đạo các buổi làm việc theo từng nhóm công việc đã được phân công; chủ động tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận với các chuyên gia, nhà nghiên cứu để hoàn thiện dự ...
Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội Đảng XIII làm việc với các địa phương
24/07/2019 21:19

Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội Đảng XIII làm việc với các địa phương

tiểu ban kinh tế-xã hội
Ngày 24/7, tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội Đảng XIII chủ trì cuộc làm việc của Tiểu ban với các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và TP. Hà Nội.
 Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội: Nhận định và đánh giá phải theo tư duy mới
21/07/2019 22:09

Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội: Nhận định và đánh giá phải theo tư duy mới

tiểu ban kinh tế-xã hội
Thủ tướng chỉ đạo nội dung trên tại phiên họp lần thứ 3 của Tổ Biên tập thuộc Tiểu ban Tiểu Ban kinh tế-xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Công nghệ và DN công nghệ là lối ra cho phát triển nhanh, bền vững
14/05/2019 07:57

Công nghệ và DN công nghệ là lối ra cho phát triển nhanh, bền vững

tiểu ban kinh tế-xã hội
Thủ tướng nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị với các nhà khoa học.
Thủ tướng: Cán bộ cần có tầm nhìn, tâm huyết với sự phát triển của đất nước
07/05/2019 15:47

Thủ tướng: Cán bộ cần có tầm nhìn, tâm huyết với sự phát triển của đất nước

tiểu ban kinh tế-xã hội
Cần quan tâm đến công tác xây dựng thể chế, cải cách bộ máy vì yếu tố con người là quan trọng nhất. Cán bộ cần có tầm nhìn, tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh.
Địa phương phải tự cải cách hành chính, tránh trông chờ, ỷ lại
24/04/2019 10:08

Địa phương phải tự cải cách hành chính, tránh trông chờ, ỷ lại

tiểu ban kinh tế-xã hội
“Mỗi địa phương phải tự cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tránh dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng nghe chuyên gia, nhà khoa học đề xuất chiến lược phát triển đất nước trong 10 năm tới
03/03/2019 08:32

Thủ tướng nghe chuyên gia, nhà khoa học đề xuất chiến lược phát triển đất nước trong 10 năm tới

tiểu ban kinh tế-xã hội
Chiều ngày 2/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã có cuộc làm việc với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học góp ý, hiến kế về định hướng chiến lược, tầm nhìn cho giai đoạn sắp ...
Thủ tướng chủ trì họp về công tác của Tiểu ban KT-XH chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
18/12/2018 16:33

Thủ tướng chủ trì họp về công tác của Tiểu ban KT-XH chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

tiểu ban kinh tế-xã hội
Ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của Tiểu ban.
Thủ tướng: Phải có chiến lược, giải pháp đổi mới, quyết liệt đột phá
09/11/2018 14:57

Thủ tướng: Phải có chiến lược, giải pháp đổi mới, quyết liệt đột phá

tiểu ban kinh tế-xã hội
Ngày 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.
Sự kiện nổi bật