Báo Công lý
Thứ Ba, 14/7/2020

tuyển dụng tiếp viên hãng vietjet

Cơ hội trở thành tiếp viên Vietjet
07/11/2017 11:58

Cơ hội trở thành tiếp viên Vietjet

tuyển dụng tiếp viên hãng vietjet
Phục vụ nhu cầu phát triển mạng bay trong nước và quốc tế, Vietjet sẽ tổ chức tuyển dụng tiếp viên hàng không trên toàn quốc.
Sự kiện nổi bật