Báo Công lý
Thứ Ba, 14/7/2020

vay nợ chính phủ

Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018
23/04/2018 15:32

Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

vay nợ chính phủ
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.
Sự kiện nổi bật