Chính trị - congly.vn Thời sự - Tin tức thời sự VN, tin Thời sự Thế giới mới nhất trong ngày cập nhật nhanh chóng, đầy đủ, chính xác nhất cập nhật liên tục 24h, xem tin thời sự mới nhất hôm nay trên Báo Công Lý http://congly.vn/thoi-su congly.vn congly.vn:http://congly.vn August 22, 2019 05:54:11 August 22, 2019 05:54:11 <![CDATA[ Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ]]>
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 rất thấp, chỉ đạt 32,27% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 10,96%, công điện Thủ tướng vừa ký nêu rõ. ]]>
http://congly.vn/thoi-su/thu-tuong-ra-cong-dien-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-310174.html August 21, 2019 19:57:04
<![CDATA[ Quyết liệt cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết ]]>
Tại cuộc làm việc với 14 bộ, cơ quan, Tổ công tác của Thủ tướng cho rằng các bộ đã quyết liệt cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng vẫn có ý kiến phàn nàn về vấn đề cấp phép, xin – cho. ]]>
http://congly.vn/thoi-su/quyet-liet-cat-giam-cac-dieu-kien-kinh-doanh-thu-tuc-hanh-chinh-khong-can-thiet-310172.html August 21, 2019 19:53:03
<![CDATA[ Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới ]]>
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. ]]>
http://congly.vn/thoi-su/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-quoc-vuong-chuan-bi-that-tot-cong-tac-nhan-su-cho-nhiem-ky-toi-310078.html August 21, 2019 10:46:30
<![CDATA[ Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba; Phó Chủ tịch Quốc hội Lào ]]>
Sáng ngày 20/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các buổi tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. ]]>
http://congly.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-tiep-chu-tich-uy-ban-bao-ve-cach-mang-cuba-pho-chu-tich-quoc-hoi-lao-309978.html August 20, 2019 15:54:46
<![CDATA[ Thủ tướng: Miền Trung cần tăng tốc phát triển để có quy mô kinh tế lớn hơn ]]>
Thủ tướng đề nghị nội dung trên tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung diễn ra sáng nay (20/8), tại Bình Định. ]]>
http://congly.vn/thoi-su/thu-tuong-mien-trung-can-tang-toc-phat-trien-de-co-quy-mo-kinh-te-lon-hon-309956.html August 20, 2019 12:54:04
<![CDATA[ Cách mạng Tháng Tám 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước ]]>
Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân. ]]>
http://congly.vn/thoi-su/cach-mang-thang-tam-1945-mo-ra-ky-nguyen-moi-cho-dat-nuoc-309940.html August 20, 2019 09:34:01
<![CDATA[ Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên định mục tiêu mà Đảng, Bác Hồ đã chọn ]]>
Thủ tướng yêu cầu nội dung trên đối với lực lượng công an nhân dân và lưu ý các thế lực thù địch có thể lợi dụng bối cảnh cả nước đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng để chống phá chế độ. ]]>
http://congly.vn/hoc-tap-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/neu-cao-tinh-than-canh-giac-kien-dinh-muc-tieu-ma-dang-bac-ho-da-chon-309938.html August 20, 2019 09:19:27
<![CDATA[ Làm cho tư tưởng, đạo đức Bác Hồ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội ]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nội dung trên tại chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng". ]]>
http://congly.vn/thoi-su/lam-cho-tu-tuong-dao-duc-bac-ho-tro-thanh-nen-tang-tinh-than-vung-chac-cua-doi-song-xa-hoi-309858.html August 19, 2019 14:38:00
<![CDATA[ Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám ]]>
Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm lịch sử quan trọng. Những bài học đó đã được Đảng tiếp tục kế thừa và phát triển trong cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ]]>
http://congly.vn/thoi-su/tiep-buoc-voi-niem-tin-va-suc-manh-cua-cach-mang-thang-tam-309810.html August 19, 2019 09:31:17
<![CDATA[ Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp: Đến hết năm 2021 giảm 5 đơn vị, 10% biên chế ]]>
Theo quy hoạch, đến hết năm 2021, Bộ Tư pháp giảm 05 đơn vị sự nghiệp so với năm 2017 (chiếm 22,7%) và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. ]]>
http://congly.vn/thoi-su/quy-hoach-don-vi-su-nghiep-thuoc-bo-tu-phap-den-het-nam-2021-giam-5-don-vi-10-bien-che-309802.html August 19, 2019 08:16:33