Báo Công lý
Thứ Sáu, 28/2/2020

Báo cáo của MTTQ vẫn “thiếu vắng phần nói về biển đảo”

18/9/2019 22:35 UTC+7
(Công lý) - Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá nội dung trên khi thảo luận về Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII. .

Báo cáo của MTTQ vẫn “thiếu vắng phần nói về biển đảo”

Phiên làm việc đầu tiên, thảo luận về báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII

Chiều 18/9, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành phiên làm việc đầu tiên, thảo luận về báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, chuẩn bị các công việc cho lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai (19/9).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 1.300 đại biểu tham dự.

Đại hội đã hiệp thương cử 59 vị vào Đoàn Chủ tịch và năm vị vào Đoàn Thư ký Đại hội; nghe báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội và thảo luận vào báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Chú trọng vai trò cầu nối, hoạt động hướng mạnh về cơ sở

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Hầu A Lềnh cho biết, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nhân dân quan tâm; quyết tâm đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; xác định rõ nội dung, phương thức, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận theo Nghị quyết và Chương trình hành động do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện đã chú trọng thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm sâu sắc tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận, thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động và phát huy tốt hơn thế mạnh của từng tổ chức thành viên trong công tác Mặt trận.

Các nội dung công tác và hoạt động của Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức; tập trung phát huy các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm trong hoạt động của Ủy ban các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ VIII, Ủy ban Trung ương đã tiến hành 10 hội nghị; họp thảo luận, quyết định các chủ trương công tác lớn của Mặt trận; ban hành các chương trình, nghị quyết để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm về an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước.

Đoàn Chủ tịch đã chủ động, tích cực trong công tác xây dựng pháp luật, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực đã sâu sát, trực tiếp đến nắm bắt tình hình cơ sở ở nhiều địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo; kịp thời động viên, thăm hỏi, cứu trợ nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ; hướng dẫn, tổ chức nhiều giải pháp tăng cường và nâng cao chất lượng việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực đã ban hành ba đề án và 10 thông tri hướng dẫn thực hiện các nội dung công tác Mặt trận, trong đó có những nội dung công tác mới như vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”...

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn tồn tại một số hạn chế như: Việc bày tỏ thái độ, chính kiến trước một số vấn đề cấp bách, vấn đề mới phát sinh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời.

Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng hiệu quả ở một số nội dung, lĩnh vực còn chưa cao.

Một số kiến nghị, phản ánh trong giám sát và phản biện xã hội chưa sâu sắc, chưa đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị hậu giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân mặc dù đã được quan tâm hơn, song có lúc, có nơi, có việc còn thiếu quyết liệt..

Biển đảo Việt Nam hiện nay “không yên ổn và đang khá sôi sục”

Thảo luận về báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, hầu hết các đại biểu bày tỏ sự tán đồng với nội dung của báo cáo. Đại biểu Đặng Văn Khoa, Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, báo cáo được xây dựng minh triết, ngắn gọn nhưng đã bao quát được toàn bộ hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, soi rọi đúng sự việc, bản chất, liều lượng, chỉ rõ những hạn chế yếu kém, không tô hồng, né tránh, làm rõ những vấn đề cần phát huy, điều chỉnh trên con đường đi tới tương lai của nhiệm kỳ tới.

Báo cáo của MTTQ vẫn “thiếu vắng phần nói về biển đảo”

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm

Bên cạnh đó, chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dù đề cập khá đầy đủ và bao quát nhiều vấn đề nhưng lại “thiếu vắng phần nói về biển đảo”.

Theo chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay “không yên ổn và đang khá sôi sục”. Vùng biển Việt Nam có hơn 1 triệu km2 biển, vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đang bị xâm phạm...

“Trong báo cáo kiểm điểm của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII vẫn thiếu vắng phần nói về biển đảo. Tôi đề nghị các đồng chí xem xét nếu đưa được phần nào của Mặt trận chúng ta quan tâm đến biển đảo thì nên đưa vào”, chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm đề xuất.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhắc đến vấn đề dân chủ. Theo ông càng dân chủ thực sự, chúng ta càng dễ dàng phát hiện tham nhũng và chống tham nhũng. Càng dân chủ thực sự, chúng ta càng dễ dàng chọn được người tài ra gánh vác việc dân, việc nước.

GS.TS Nguyễn Lân Dũng mong muốn MTTQ các cấp luôn tìm mọi cách tạo điều kiện cho người dân được nói nên bức xúc của mình và cần có quy chế để đại biểu Quốc hội, đại biểu Mặt trận các cấp có thể chuyển đơn với một quy định là đơn phải được trả lời trong một thời gian nhất định.

Chia sẻ dưới góc độ doanh nhân, đại biểu Lê Thị Nam Phương (đoàn Đà Nẵng) cho rằng với tư cách là tổ chức đoàn kết, tập hợp nhiều lực lượng, trong đó có đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp, MTTQ cần tiếp tục kêu gọi sự đồng lòng của của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp để nhận thức rõ thời cơ, thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển; đồng thời, tranh thủ thời cơ của các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết, khai thác vị trí hiện nay Việt Nam đang có trên trường quốc tế.

Sáng 18/9, trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Vòng hoa của Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc, Người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Tiếp đó, Đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ”.

 

Trọng Bằng
Bạn đang đọc bài viết Báo cáo của MTTQ vẫn “thiếu vắng phần nói về biển đảo” tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật