Báo Công lý
Thứ Tư, 23/9/2020

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 6 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

27/3/2018 09:40 UTC+7
(Công lý) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối ngoại - một trong những lực lượng ở tuyến đầu, đòi hỏi phải có tư duy mới và cách nhìn mới “biến nguy thành an”, biến thách thức thành cơ hội.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 6 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm cho 6 đại sứ 

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và trao Quyết định cho 6 Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa nhiệm kỳ 2018 - 2021 tại 6 địa bàn thường trú và 9 địa bàn kiêm nhiệm.

Tham dự lễ trao Quyết định có các đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao. 

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ); đồng chí Tạ Văn Thông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại New Zealand, kiêm nhiệm Cộng hòa Fiji và Nhà nước độc lập Samoa; đồng chí Phạm Vinh Quang được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Timor Leste và Quốc gia độc lập Papua New Guinea; đồng chí Lê Huy Hoàng được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagascar, Cộng hòa Seychelles và Cộng hòa Mauritius; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, kiêm nhiệm Cộng hòa Arab Syria và Cộng hòa Iraq.

Sau Lễ trao Quyết định, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp và giao nhiệm vụ cho 6 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021.

Nhiệt liệt chúc mừng các Đại sứ được bổ nhiệm tại những địa bàn quan trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá các đại sứ được bổ nhiệm lần này đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện tốt năng lực công tác, giàu nhiệt huyết và nhận nhiệm vụ trong thời điểm quan trọng, có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ rõ, môi trường an ninh và phát triển đang có diễn biến phức tạp. Những nguy cơ đối với chủ quyền lãnh thổ (cả ở trên bộ và trên biển…), khó khăn trong phát triển (nguồn lực, chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh…), các thách thức mang tính toàn cầu và các thách thức an ninh phi truyền thống (an ninh nguồn nước, an ninh mạng, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…) diễn ra gay gắt.

Chính vì vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối ngoại - một trong những lực lượng ở tuyến đầu, đòi hỏi phải có tư duy mới và cách nhìn mới “biến nguy thành an”, biến thách thức thành cơ hội, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trong cục diện thế giới và khu vực đang định hình hiện nay.

Bối cảnh này đòi hỏi các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, thấm nhuần và vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chú trọng đổi mới các mặt công tác theo hướng phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Các Đại sứ cần nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp nhằm đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; nêu cao ngọn cờ chính nghĩa và công lý, lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc, đồng thời sẵn sàng các phương án đấu tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích của ta trên biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Các Đại sứ cần chú trọng nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, nhất là hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các Đại sứ phát huy vai trò, thúc đẩy các sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và ASEAN. Nhiệm vụ này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và chuẩn bị tiếp nhận trong trách Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, bà con kiều bào, công dân Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc ta, bởi vậy công tác kiều bào và bảo hộ công dân luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Các Đại sứ cũng như cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy cho những người con đất Việt xa Tổ quốc cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó là nhiệm vụ chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đại diện ngoại giao vững mạnh toàn diện; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập hợp sức mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, chung sức, đồng lòng phấn đầu vì mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thay mặt các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định, các Đại sứ sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy đà quan hệ giữa Việt Nam với các nước; kiên định, kiên trì, kiên quyết bảo đảm lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc; chủ động và tích cực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, ngày càng củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Trọng Bằng
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật