Báo Công lý
Thứ Năm, 24/9/2020

Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ Công an phải nâng cao sức "đề kháng” trước mặt trái của cơ chế thị trường

06/8/2020 17:18 UTC+7
(Công lý) - Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước tác động của “diễn biến hòa bình” cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, của xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Sáng ngày 6/8 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân đã phát triển sâu rộng, sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ Công an phải nâng cao sức "đề kháng” trước mặt trái của cơ chế thị trường

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, làm tốt công tác xã hội, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ về vật chất, động viên về tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Điển hình là chương trình “Làm cho Mường Nhé sáng lên”, đã phối hợp với chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 1.149 căn nhà ở với tổng số vốn hỗ trợ là 55 tỷ đồng cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, cùng với các lực lượng khác, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, thử thách trên tuyến đầu chống dịch; thực hiện chế độ trực ban, trực chiến đấu 24/24 giờ; lập chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin xuyên tạc, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh.

Đặc biệt, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người dân” để vừa rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, để tuyên truyền cho người dân nắm được nguy cơ, mức độ lây lan của dịch bệnh, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, tô thắm thêm hình ảnh chiến sỹ Công an cách mạng trong lòng Nhân dân.

Gương mẫu, đi đầu trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong Công an nhân dân đã phát triển sâu rộng, sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

Các phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, làm tốt công tác xã hội, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa. 

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, cùng với các lực lượng khác, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, thử thách trên tuyến đầu chống dịch; thực hiện chế độ trực ban, trực chiến đấu 24/24 giờ; lập chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin xuyên tạc, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng có được những kết quả nổi bật nêu trên là do Bộ Công an luôn thống nhất từ nhận thức, tư duy đến hành động, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”; đồng thời luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân; nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ và chủ động trong công tác.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, gương mẫu, đi đầu trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc,” lực lượng Công an nhân dân đã xác định rõ ý nghĩa, nội dung phong trào; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các hình thức, biện pháp phát động thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả công tác bảo vệ an ninh-trật tự và ý thức phục vụ nhân dân để làm mục tiêu cho các phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tích cực bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và thực hiện tốt nguyên tắc thi đua gắn liền với khen thưởng.

Tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức lần này có 48 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến được tôn vinh, biểu dương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn nêu gương đi đầu trong giải quyết việc khó, khâu yếu, tận tụy phục vụ nhân dân, lập nhiều thành tích trong công tác, qua đó đã truyền cảm hứng về ý chí phấn đấu, vươn lên về mọi mặt trong lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó hiệu quả đối với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn kết với các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ Công an phải nâng cao sức "đề kháng” trước mặt trái của cơ chế thị trường

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nêu tầm quan trọng của việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xứng đáng là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân, có tác dụng lan tỏa trong nhân dân và toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bộ Công an đã chỉ đạo, lãnh đạo làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn lực lượng. Qua đó, đã phát hiện, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiên tiến xuất sắc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tích cực tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng phát hiện, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhất là các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trực tiếp chiến đấu, công tác thường xuyên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, coi trọng tự phê bình và phê bình, kiểm điểm “tự soi, tự sửa”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước tác động của “diễn biến hòa bình” cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, của xã hội.

Cùng với đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân mà làm việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Mai
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật