Báo Công lý
Thứ Hai, 30/3/2020

Quân ủy Trung ương bổ nhiệm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

22/2/2020 09:15 UTC+7
(Công lý) - Đại tá Trần Văn Rồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1.

 Chiều 20/2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển dự và chỉ đạo Hội nghị.

Căn cứ theo quyết định về công tác cán bộ của Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng - Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ; Đại tá Trần Văn Rồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển giữ chức vụ Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng.

Quân ủy Trung ương bổ nhiệm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

Trung tướng Hoàng Văn Đồng chứng kiến nội dung ký bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1.

Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển cùng các đại biểu tham dự, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng và Đại tá Trần Văn Rồng đã ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ trên các nội dung theo quy định.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Rồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1, thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 nghỉ hưu theo chế độ.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng mong muốn, trên cương vị, chức trách mới, Đại tá Trần Văn Rồng cùng với tập thể Thường vụ, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; trọng tâm là làm tốt công tác chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức thành công Đại hội Đảng của cấp mình; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét nội dung xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với chủ đề “Kỷ luật, kỷ cương” năm 2020 của toàn quân,... góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ngọc Mai

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật