Báo Công lý
Thứ Tư, 01/4/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Uy tín của Tòa án là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước

14/1/2019 14:57 UTC+7
(Công lý) - "Uy tín của Tòa án chính là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước, bởi đây là niềm tin của người dân vào công lý và công bằng xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị ngành Toà án diễn ra ngày 14/1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Uy tín của Tòa án là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị ngành Toà án sáng 14/1

Như tin đã đưa, Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019 khai mạc sáng nay (14/1), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là Hội nghị hết sức quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả công tác của các Tòa án năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 mà còn nhìn lại các nhiệm vụ của ngành Tòa án từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Có những bước phát triển mới, đạt được thành tích quan trọng

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bộ máy Nhà nước ta, TAND có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quá trình phát triển của Tòa án luôn gắn liền với quá trình xây dựng Nhà nước ta.

Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn, thử thách, các thế hệ công chức, viên chức TAND đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó. Chất lượng, hiệu quả công tác xét xử của các Toà án ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội; tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho sự phát triển của đất nước. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ cán bộ, Thẩm phán đã làm nên truyền thống tốt đẹp của hệ thống Tòa án nhân dân; luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và trân trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp (CCTP), Tòa án các cấp đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đề ra nhiều chủ trương với những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử; đã có những bước phát triển mới, đạt được thành tích quan trọng trong thực hiện chiến lược CCTP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Uy tín của Tòa án là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Uy tín của Tòa án là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu 5 kết quả nổi bật TAND các cấp đạt được trong năm qua.

Thứ nhất, hệ thống Tòa án đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trung tâm hoạt động của hoạt động tư pháp; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Những năm qua, quy mô dân số và quy mô nền kinh tế của đất nước gia tăng đáng kể. Cùng với đà tăng trưởng đó, số lượng các vụ vi phạm, tội phạm, tranh chấp…cũng gia tăng tỷ lệ thuận nhưng các Tòa án đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo báo cáo, các Tòa án đã xét xử gần 500.000 vụ, trong đó có hơn 80.000 vụ là án hình sự, đạt tỷ lệ gần 96%. Chất lượng xét xử không ngừng được nâng lên; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa liên tục giảm dần qua các năm.

Điều quan trọng là trong quá trình thực thi pháp luật, ngành Tòa án đã tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động được ghi trong Hiến pháp và pháp luật về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm để pháp luật được chấp hành nghiêm minh và thống nhất; góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại; bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thứ hai, Tòa án các cấp đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần hiện thực hóa quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

Trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Tội phạm tham nhũng đang từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án lớn đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Riêng năm 2018 đã đưa ra xét xử các vụ án lớn như vụ: Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ…Từ năm 2016- 2018, các Tòa án đã xét xử đạt tỷ lệ 93,5% về số vụ, 93,6% số các bị cáo phạm tội tham nhũng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng cho Nhà nước. Đây là điểm nhấn quan trọng rất đáng ghi nhận.

Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tham nhũng là sự cảnh báo nghiêm khắc cho sự lạm dụng quyền lực và tùy tiện vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Qua xét xử, HĐXX cũng đã chỉ ra nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm; kiên quyết khởi tố tại phiên tòa khi phát hiện tội phạm chưa được điều tra; kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến quản lý nhà nước tạo kẽ hở cho vi phạm chính sách, để các cơ quan liên quan có biện pháp phòng ngừa.

Thứ 3, ngành Tòa án đã có nhiều đóng góp có hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiên thể chế và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong phạm vi cả nước.

TANDTC đã bám sát và thực hiện tốt các yêu cầu và mục tiêu của Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Các Dự án luật do TANDTC chủ trì hoặc phối hợp xây dựng được Quốc hội thông qua phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Thông tư liên tịch của Chánh án TANDTC, giải đáp hướng dẫn nghiệp vụ xét xử... được ban hành với số lượng ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao. Hệ thống pháp quy đó đã tạo ra hành lang pháp lý, hướng dẫn áp dụng pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn xét xử, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phát triển án lệ đã tạo được dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ mới của Tòa án theo yêu cầu CCTP.

Thứ tư, tập trung xây dựng TAND công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Hồ chủ tịch đối với cán bộ tư pháp “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; trên cơ sở nguyên tắc Hiến định là “Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân”, Tòa án các cấp đã đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết các yêu cầu của người dân khi họ tham gia tố tụng hoặc có công việc tại Toà án thông qua nhiều giải pháp hướng đến phục vụ người dân một cách tốt nhất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan xét xử.

Thứ 5, hệ thống Tòa án các cấp không ngừng được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ của Tòa án đã trưởng thành qua thực tiễn, ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, bộ máy tổ chức của hệ thống Tòa án được cơ cấu theo bốn cấp, hoạt động ngày càng có chất lượng, tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với việc củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, Thẩm phán của các cấp Tòa án cũng liên tục được kiện toàn, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, tiếp tục thực hiện giải pháp đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu dài của Tòa án.

Các Tòa án ban hành nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với cán bộ, Thẩm phán. Đã quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường thực thi trong toàn hệ thống; Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND và Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán để tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, Thẩm  phán của Tòa án.

Qua quá trình kiện toàn và hoàn thiện, tổ chức bộ máy của Tòa án các cấp đang dần hoàn thiện, nhìn chung đội ngũ công chức Tòa án tiếp tục được củng cố, chất lượng không ngừng được nâng cao, đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dù còn khó khăn, phức tạp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được của TAND các cấp trong năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại của ngành cần khắc phục.

Cho rằng năm 2019 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết đại hội XII của Đảng, đồng thời là năm triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trọng trách của các Tòa án là thực hiện khẩn trương hơn các yêu cầu CCTP. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà TANDTC đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số nội dung ngành Toà án cần tập trung làm tốt như sau:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Uy tín của Tòa án là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ nhất, TAND các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Xây dựng nền tư pháp văn minh, tiến bộ, trong đó Tòa án đóng vai trò trung tâm là nội dung quan trọng để không ngừng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Uy tín của Tòa án chính là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước, bởi đây là niềm tin của người dân vào công lý và công bằng xã hội. Khẳng định điều này giúp thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của các Tòa án, nhất là đội ngũ Thẩm phán. Mỗi bản án phải làm sao để thực sự tâm phục, khẩu phục, khuất phục được tội phạm, thuyết phục được các bên, được công chúng đồng thuận; phải tạo ra được chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực đạo đức, có tác dụng giáo dục pháp luật và định hướng hoạt động của xã hội. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của các Tòa án là phải nâng cao chất lượng xét xử; không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội  phạm; hạn chế mức thấp nhất các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án.

Tòa án cần tập trung nâng cao chất lượng, tính khả thi, chính xác của các phán quyết, nhất là việc áp dụng các biện pháp tư pháp và xác định đúng trách nhiệm dân sự của tội phạm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Khi phát hiện các bản án sai sót phải kiên quyết khắc phục, thành tâm nhận khuyết điểm, sửa chữa để bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Kiên quyết khắc phục tình trạng vi phạm thời hạn tố tụng. Kéo dài thời gian xét xử, đặt người dân vào tình trạng pháp lý căng thẳng quá lâu không phải là biểu hiện của một nền tư pháp văn minh.

Nhắc lại việc Tòa án đã đề ra 14 giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng xét xử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đó là định hướng đúng và toàn diện, cần phải thực hiện tốt trong toàn hệ thống. Thường xuyên bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát của người dân và các cơ quan dân cử đối với các hoạt động của Tòa án.

Thứ hai, ngành Toà án cần chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng ngành, thực hiện tốt Nghị quyết lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đặc biệt cần chú trọng xây dựng đội ngũ Thẩm phán liêm chính, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ và tinh thông pháp luật và có tấm lòng nhân ái.

Chất lượng của nền tư pháp xét cho cùng là do cán bộ tư pháp quyết định, vì họ là những người trực tiếp cầm cân này mực. Mỗi sai sót trong thực thi công vụ của cán bộ tư pháp đều ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị và và lợi ích, thậm chí là cả tính mạng của người dân. Vì vậy xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các Thẩm phán thanh liêm, chính trực, vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ và tinh thông pháp luật phải là ưu tiên hàng đầu của Tòa án.

Các Tòa án cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, Thẩm phán; làm cho mỗi cán bộ, Thẩm phán thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng, trước nhân dân. Hoan nghênh Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán quốc gia đã ban hành "Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ "Mỗi Thẩm phán phải soi vào, lấy các chuẩn mực của Bộ quy tắc này để phấn đấu, giữ gìn và rèn luyện". Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, công chức. Làm tốt công tác thi tuyển, nâng ngạch, bổ nhiệm Thẩm phán. Chú trọng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Tòa án các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo Tòa án. Làm tốt việc luân chuyển cán bộ, thử thách trong môi trường thực tế khác nhau đối với những cán bộ thuộc diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo ở Tòa án các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những yếu kém trong công tác xét xử để khắc phục; kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống để xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh.

Các Đảng bộ Tòa án các cấp phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thẩm phán cũng phải nêu gương như Đảng viên lãnh đạo. Chúng ta chỉ có thể có được đội ngũ Thẩm phán tốt, đáng tin cậy trên nền của đội ngũ Đảng viên tiên phong, gương mẫu.

Thứ ba, TAND các cấp phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Tòa án. Chủ động nghiên cứu và sẵn sàng ứng phó với những vấn đề đặt ra cho Tòa án trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

"Chúng ta đang ở chặng cuối của tiến trình CCTP đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị. Ngành TAND cần rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCTP đã đặt ra. Theo đó, Tòa án tiếp tục tham gia xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật bằng việc nghiên cứu, đề xuất bổ sung các dự án Luật tư pháp mới, ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; Tổng kết thực tiễn xét xử để giải đáp vướng mắc và phát triển án lệ với số lượng nhiều hơn và chất lượng hơn. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các Tòa án phải sắp xếp lại tổ chức tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn. Trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, Tòa án phải mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác với các thiết chế xét xử và trọng tài quốc tế để đủ năng lực giải quyết các vụ án, vụ việc xuyên quốc gia; qua đó nâng cao vị thế của Tòa án Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2020, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Đảng, chính vì vậy, ngay từ bây giờ, ở thời điểm chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cần suy nghĩ những định hướng cho chiến lược cải cách tư pháp mới của Tòa án nói riêng và tư pháp nói chung. Thành tựu khoa học pháp lý của nhân loại phát triển không ngừng với những nguyên tắc tư pháp tiến bộ, phương thức hoạt động hữu hiệu, thiết chế bộ máy hợp lý… Cần chủ động nghiên cứu thấu đáo, đề xuất phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và truyền thống pháp lý Việt Nam. Bác Hồ từng dạy: “Các chú xử hay là rất tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì còn tốt hơn”. Việc Tòa án mở rộng thí điểm, hòa giải, đối thoại trong các giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện, hành chính là một hướng đi đúng đắn. Trên cơ sở tổng kết thí điểm, phải nghiên cứu các thiết chế để đảm bảo quyền tự quyết của người dân theo đúng tinh thần “việc dân sự cốt ở đôi bên” ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngày nay, công nghệ thông tin phát triển không ngừng đã mang lại những tiện ích không giới hạn cho con người và làm biến đổi thế giới mạnh mẽ. Tuy nhiên, công nghệ thông tin một mặt cũng bị tội phạm lợi dụng một cách tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội, mặt khác cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mà Tòa án phải giải quyết. Với sự ra đời của internet đã tạo ra một thế giới ảo mà ở đó cũng chứa đựng một thế giới tội phạm như đời sống thực.

Tất cả các hành vi: Lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc, buôn bán ma túy trái phép, giết người, xâm hại tình dục, xâm phạm đời tư… cũng diễn ra và tồn tại trên internet. Công nghệ thông tin cũng tạo ra một nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ vô cùng phong phú với các phương thức liên kết, mua bán trao đổi bằng đủ các loại tiền thật, tiền ảo… Nhiệm vụ của Tòa án trong tiến trình CCTP mới là phải nghiên cứu thấu đáo, sẵn sàng ứng phó với những vấn đề do cuộc sống đặt ra, chuẩn bị cho việc xét xử và giải quyết tốt cả tội phạm phi truyền thống, tranh chấp phi truyền thống và vi phạm phi truyền thống.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng lực trong các hoạt động của ngành trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, thực hiện cam kết trong Cộng đồng ASEAN, chúng ta phải hoàn thành việc xây dựng Tòa án điện tử trước năm 2025. Đây là một thách thức lớn trong điều kiện chúng ta còn thiếu cả hạ tầng pháp lý, cả nhân lực chất lượng cao và nguồn lực tài chính. Nhưng đó là xu thế và trên thực tế, Tòa án điện tử mang lại nhiều tiện ích ưu việt. Năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ nâng lên mà không cần đông biên chế. Tính công khai, minh bạch vốn là thuộc tính của hoạt động Tòa án sẽ được tăng cường. Mức độ thuận lợi và sự hài lòng của người dân khi có việc liên quan đến Tòa án sẽ cao hơn. Khả năng kiểm soát hoạt động tư pháp và qua đó đánh năng lực, trách nhiệm, phẩm chất của các Thẩm phán sẽ thực chất hơn.

Thời gian qua, ngành Tòa án đã triển khai trong toàn hệ thống việc công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngành Toà án cần duy trì và phát triển các hệ thống công nghệ thông tin đã và đang được xây dựng để nâng cao năng suất, chất lượng các hoạt động; nghiên cứu để đề xuất xây dựng chủ trương, hành lang pháp lý hướng tới xây dựng Tòa án điện tử, phù hợp với xu thế chung của các quốc gia có nên tư pháp pháp triển trên thế giới và thực tiễn Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn. Trách nhiệm của các Tòa án trước mắt cũng như lâu dài là rất nặng nề. Việc xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tòa án mà còn là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn của Tòa án; ghi nhận những kiến nghị về nhu cầu nhân sự, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách để có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giúp các Tòa án có đủ điều kiện cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án, quan tâm, tạo điền kiện để Tòa án các địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ, hỗ trợ để xây dựng cơ sở vật chất cho Tòa án.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm, chăm lo, bảo đảm các điều kiện và nguồn lực xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, với nỗ lực và quyết tâm cao; với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dù phải đối mặt trước những khó khăn, thách thức và không ít cám dỗ, đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp sẽ luôn thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của nhân dân.

Nhóm PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật