Báo Công lý
Thứ Bảy, 08/8/2020

Hội Luật gia Việt Nam có đóng góp tích cực trong xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý

13/9/2019 20:26 UTC+7
(Công lý) - Ngày 13/9, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Luật gia Việt Nam có đóng góp tích cực trong xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại đại hội

Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Theo Báo cáo của Hội Luật gia Việt Nam, Hội đã triển khai thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Đại diện Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập 29 dự án luật, pháp lệnh, nghị định và nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng đã được Quốc hội thông qua, như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tố cáo…

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được các cấp Hội chủ động triển khai thường xuyên, hiệu quả. Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rõ nét. Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội… Đặc biệt, trong giai đoạn 2014 – 2019, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp có uy tín trong cộng đồng luật gia quốc tế để triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động là “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam” để làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tích của Hội đã đóng góp vào kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, những năm tới, Hội Luật gia Việt Nam cần bám sát và nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của hội. Là tổ chức của những người làm công tác pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước bền vững.

Hội Luật gia Việt Nam cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Đặc điểm của hội là các hội viên làm công tác pháp luật, từ xây dựng pháp luật đến thực thi và bảo vệ pháp luật. Vì vậy, mỗi hội viên, mỗi tổ chức hội phải tham gia tích cực vào quá trình xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật trong xã hội để đất nước ta là đất nước tôn trọng luật pháp, pháp luật là tối thượng.

Tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên nhất là hội viên trẻ.

Tại đại hộị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế, vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam.

Mai Thoa

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật