Báo Công lý
Thứ Sáu, 05/6/2020

Bộ Y tế đề xuất 1.726 tên thuốc, hoạt chất vào danh mục thuốc đấu thầu

10/5/2018 14:11 UTC+7
(Công lý) - Bộ Y tế hiện đang Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Theo dự thảo, trong 1.726 tên thuốc, hoạt chất đã được Bộ Y tế đề xuất đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu thì có 1.091 thuốc tân dược; 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu; 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 349 vị thuốc y học cổ truyền.

Bộ Y tế cho biết, Danh mục thuốc đấu thầu được xây dựng trên cơ sở các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng ở các cơ sở y tế, thuốc mua từ nguồn vốn Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Bộ Y tế đề xuất 1.726 tên thuốc, hoạt chất vào danh mục thuốc đấu thầu

Ảnh minh họa

Còn Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải đảm bảo việc đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương phải đảm bảo việc đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá bao gồm các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng đặc thù của các cơ sở y tế, có ít hoặc không có sự cạnh tranh về giá.

Trong dự thảo Bộ Y tế cũng đưa ra quy định, các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục thuốc đấu thầu phải đáp ứng một trong các các tiêu chí gồm: Thuốc thuộc các danh mục do Bộ Y tế ban hành bao gồm: Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam; Thuốc được mua để phục vụ công tác điều trị hàng năm tại các cơ sở y tế; Thuốc được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia gồm 116 hoạt chất; Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương gồm 153 hoạt chất và Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá gồm 214 hoạt chất.

Huy Hoàng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật